Jesús López Fernández

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

lopez fernandez

Nom/Nombre/Name:

 Jesús López Fernández

Categoria/Categoría/Category:

 Professor associat / Profesor asociado / Partial Time Lecturer

Àrea/Área/Area:

Llenguatges i Sistemes Informàtics / Lenguajes y Sistemas Informáticos / Languages and Computer Systems

Departament/Departamento/Department:

Enginyeria Informàtica i Disseny Digital / Ingeniería Informática y Diseño Digital / Computer Engineering and Digital Design

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus d' Igualada / Campus de IgualadaCampus of Igualada

 jesus.lopez@udl.cat

+34 93 803 53 00

Code ORCID:

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO

 Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes

 

EspLOGO

 Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas 

 

EngLOGO

 Technical Engineering in Computer Systems

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
 • Professor de cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de la família d’informàtica.
 • Professor del curs “Orientacions per la programació didàctica” al CEPROM
 • Instructor del del CCNA Routing & Switching de CISCO.
 • Instructor de cursos CNAP (Cisco Networking Academy Program)
 • Programador web d'aplicacions de gestió de centres educatius.
 • Programador i webmaster a l’empresa UdL-IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries).
 • Administrador informàtic al col·legi Lestonnac de Lleida realitzant tasques de programador, webmaster i manteniment dels equipaments informàtics.
 • Autònom/Freelance dedicat a realitzar programes i pàgines web a mida a empreses.
 • Programador a l’empresa Triangle S. A.
EspLOGO
 • Profesor de ciclos formativos de grado medio y de grado superior de la familia de informática. d’informàtica.
 • Profesor del curso “Orientaciones para la programación didáctica” en CEPROM
 • Instructor del CCNA Routing & Switching de CISCO.
 • Instructor de cursos CNAP (Cisco Networking Academy Program)
 • Programador web de aplicaciones de gestión de centros educativos.
 • Programador y webmaster en la empresa UdL-IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries).
 • Administrador informático en el colegio Lestonnac de Lleida realizando funciones de programador, webmaster y mantenimiento de equipos informáticos.
 • Autónomo/Freelance dedicado a realizar programas y páginas web a medida para empreses.
 • Programador en la empresa Triangle S. A.
EngLOGO
 • Teacher of intermediate and advanced training courses in the computer science family.
 • Teacher of the course "Guidelines for teaching programming" at CEPROM
 • CISCO CCNA Routing & Switching Instructor.
 • Cisco Networking Academy Program (CNAP) Instructor
 • Web programmer of school management applications.
 • Programmer and webmaster at the company UdL-IRTA (Institute for Agri-Food Research and Technology).
 • Computer administrator at Lestonnac school in Lleida performing functions of programmer, webmaster and maintenance of computer equipment.
 • Freelance dedicated to making tailor-made programs and websites for companies.
 • Developer at Triangle S. A.

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació
EspLOGO
 • Grado en Técnicas de Interacción Digital y de Computación
EngLOGO
 • Degree in Digital Interaction and Computing Techniques 

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

catLOGO
EspLOGO

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO
EspLOGO
EngLOGO

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO
 • Publicació del llibre Redes locales per l'editorial MacMillan amb ISBN 9788415426479.
 • Instructor Excellence Award atorgat per CISCO Networking Academy en reconeixement a la tasca d'excel·lència en la difusió i contribució al programa CNAP (Cisco Networking Academy Program)
EspLOGO
 • Publicación del libro Redes locales para la editorial MacMillan amb ISBN 9788415426479.
 • Instructor Excellence Award otorgado por CISCO Networking Academy en reconocimiento a las tareas de excelencia en la difusión y contribución al programa CNAP (Cisco Networking Academy Program)
EngLOGO
 •  Publication of the book Redes locales for the MacMillan with ISBN 9788415426479.
 • Instructor Excellence Award from CISCO Networking Academy in recognition of excellence in dissemination and contribution to the Cisco Networking Academy Program (CNAP)

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

   Darrera modificació: