Joan Castellà Roca

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

Nom/Nombre/Name:

Joan Castellà Roca

Categoria/Categoría/Category:

Professor associat / Profesor asociado / Partial Time Lecturer

Àrea/Área/Area:

Màquines i motors tèrmics / Máquinas y Motores Térmicos / Thermal engines

Departament/Departamento/Department:

Enginyeria Industrial i de l'Edificació / Ingeniería Industrial y de la Edificación / Industrial and Building Engineering

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus de Cappont. Edifici EPS. Despatx 1.06 / Campus de Cappont. Edificio EPS. Despacho 1.06Campus of Cappont. EPS Building. Office 1.06

joan.castella@udl.cat

+34 973 70 27 20

Code ORCID:

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO
EspLOGO

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
EspLOGO

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat
 • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
 • Grau en Enginyeria Mecànica
 • Màster en Enginyeria Industrial
EspLOGO
 • Grado en Ingeniería de la Energía y Sostenibilidad
 • Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
 • Grado en Ingeniería Mecánica
 • Master en Ingeniería Industrial
EngLOGO
 • Degree in Energy Engineering and Sustainability
 • Degree in Industrial Electronics and Automatic Engineering
 • Degree in Mechanical Engineering
 • Master 's Degree in Industrial Engineering

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO
EspLOGO
EngLOGO

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO
EspLOGO
   Darrera modificació: