Josep Conde i Colom

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

foto-perfil-generica

Nom/Nombre/Name:

 Josep Conde i Colom

Categoria/Categoría/Category:

Professor TU / Profesor TU / Associate Professor

Àrea/Área/Area:

Estadística i Investigació Operativa / Estadística e Investigación Operativa / Statistics and Operations research

Departament/Departamento/Department:

Matemàtica / Matemática / Mathematic

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus de Cappont. Edifici EPS. Despatx 1.16 / Campus de Cappont. Edificio EPS. Despacho 1.16 Campus of Cappont. EPS Building. Office 1.16

josep.conde@udl.cat

+34 973 70 27 80

Code ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-7152-0850

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO

Llicenciat en Ciències Matemàtiques i Doctor per la Universitat de Lleida

EspLOGO

Llienciado en Ciencias Matemáticas y  Doctor por la Universidad de Lleida

EngLOGO

Master's degree of Mathematical Sciences / Doctoral degree from the University of Lleida 

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
EspLOGO

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Grau en Enginyeria Mecànica
 • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
EspLOGO
 • Grado en Ingeniería Mecánica
 • Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
EngLOGO
 • Degree in Mechanical Engineering
 • Degree in Industrial and Automatic Electronic Engineering

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

catLOGO
EspLOGO

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO
 • Grafs i digrafs extrems i excèntrics
 • Mètodes estadístics aplicats a ciències experimentals.
EspLOGO
 • Grafos/digrafos extremales y excèntricos
 • Métodos estadísticos aplicados a ciencias experimentales.
EngLOGO
 • Extremal (di)graphs and eccentric (di)graphs
 • Statistical methods applied to experimental sciences.

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO

Comas, C.; Conde, J.; Mateu, J. A second-order test to detect spatio-temporal anisotropic effects in point patterns. Statistics: A Journal of Theoretical and Applied Statistics (DEU) pp. 717-733. (2018)

Pagán, J.; Conde, J.; Echavarría, A.P.; Ibarz, A. Optimizing the enzymatic elimination of clogging of microfiltration membrane by  parellada grape cake Journal of Food Process Engineering (USA) 39, pp. 132-139. (2016)

Conde J; Gimbert J; González J; Miller M; Miret JM.On the nonexistence of almost Moore digraphs European Journal of Combinatorics (2014)

Teixidó I; Sebé F; Conde J; Solsona F.  MPI-based implementation of an enhanced algorithm to solve the LPN problem in a memory-constrained environment. Parallel Computing (2014)

Conde J; Gimbert J; González J; Miret JM; Moreno R Non existence of almost Moore digraphs of diameter four Electronic Journal Of Combinatorics (2013)

EspLOGO

Comas, C.; Conde, J.; Mateu, J. A second-order test to detect spatio-temporal anisotropic effects in point patterns. Statistics: A Journal of Theoretical and Applied Statistics (DEU) pp. 717-733. (2018)

Pagán, J.; Conde, J.; Echavarría, A.P.; Ibarz, A. Optimizing the enzymatic elimination of clogging of microfiltration membrane by  parellada grape cake Journal of Food Process Engineering (USA) 39, pp. 132-139. (2016)

Conde J; Gimbert J; González J; Miller M; Miret JM.On the nonexistence of almost Moore digraphs European Journal of Combinatorics (2014)

Teixidó I; Sebé F; Conde J; Solsona F.  MPI-based implementation of an enhanced algorithm to solve the LPN problem in a memory-constrained environment. Parallel Computing (2014)

Conde J; Gimbert J; González J; Miret JM; Moreno R Non existence of almost Moore digraphs of diameter four Electronic Journal Of Combinatorics (2013)

EngLOGO

Comas, C.; Conde, J.; Mateu, J. A second-order test to detect spatio-temporal anisotropic effects in point patterns. Statistics: A Journal of Theoretical and Applied Statistics (DEU) pp. 717-733. (2018)

Pagán, J.; Conde, J.; Echavarría, A.P.; Ibarz, A. Optimizing the enzymatic elimination of clogging of microfiltration membrane by  parellada grape cake Journal of Food Process Engineering (USA) 39, pp. 132-139. (2016)

Conde J; Gimbert J; González J; Miller M; Miret JM.On the nonexistence of almost Moore digraphs European Journal of Combinatorics (2014)

Teixidó I; Sebé F; Conde J; Solsona F.  MPI-based implementation of an enhanced algorithm to solve the LPN problem in a memory-constrained environment. Parallel Computing (2014)

Conde J; Gimbert J; González J; Miret JM; Moreno R Non existence of almost Moore digraphs of diameter four Electronic Journal Of Combinatorics (2013)

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

   Darrera modificació: