Josep Monné Esquerda

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

Nom/Nombre/Name:

 Josep Monné Esquerda

Categoria/Categoría/Category:

Professor Associat / Profesor Asociado / Associate Professor

Àrea/Área/Area:

Química-Física / Química-Física / Physical-Chemistry

Departament/Departamento/Department:

Química, Física, Ciències Ambientals i del Sòl / Química, Física, Ciencias Ambientales y del Suelo / Chemistry, Physics, Environmental and Soil Sciences

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

ETSEA. Edifici 1. Despatx 1.19 / ETSEA. Edificio 1. Despacho 1.19 / ETSEA.  Building 1. Office 1,19

josep.monne@udl.cat

+34 973 70 27 83

Code ORCID:

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO
 • Llicenciat en Química, Universitat de Barcelona, 1980
 • Doctor en Química, menció Premi Extraordinari. Universitat de Lleida, 2008
EspLOGO
 • Licenciado en Química, Universidad de Barcelona, 1980
 • Doctor en Química, mención Premio Extraordinario. Universitat de Lleida, 2008
EngLOGO
 • Degree in Chemistry, Universidad de Barcelona, 1980
 • PhD in Chemistry, Extraordinary Prize mention. Universitat de Lleida, 2008

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
 • Professor d’ensenyament secundari. 1986 – actualitat
 • Professor associat  Universitat de Lleida 1996 - actualitat
EspLOGO
 • Profesor d’enseñanza secundaria. 1986 – actualidad
 • Profesor associado  Universitat de Lleida 1996 - actualidad
EngLOGO
 • Secondary School Teacher since  1986
 • Associate Professor Universitat de Lleida since 1996

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Grau en Enginyeria Mecànica
 • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
 • Grau en Enginyeria de l’Energia i Sostenibilitat
EspLOGO
 • Grado en Ingeniería Mecánica
 • Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
 • Grado en Ingeniería de la Energía y Sostenibilidad
EngLOGO
 • Degree in Mechanical Engineering
 • Degree in Automation and Industrial Electronic Engineering
 • Degree in Energy and Sustainability Engineering

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO
 • Estudi fisicoquímic de sistemes macromoleculars d’interès ambiental:
  • Modelització de la bioasimilació d'espècies químiques per difusió, adsorció i internalització.
  • Modelització de corrents als canals iònics de membranes fosfolipídiques.
EspLOGO
 • Estudio fisicoquímico de sistemas macromoleculares de interés ambiental:
  • Modelización de la bioasimilación de especies químicas por difusión, adsorción y internalización.
  • Modelización de corrientes en los canales iónicos de membranas fosfolipídicas.
EngLOGO
 • Phyisicochemical studies of macromolecular systems of interest to environment:
  • Modelling of the biouptake of chemical species by diffussion, adsorption and intentalization.
  • Modelling of the currents at the ionic channels of phospholipidic monolayers membranes.

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

   Darrera modificació: