Lluís Pueyo Sisó

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

pueyo

Nom/Nombre/Name:

 Lluís Pueyo Sisó

Categoria/Categoría/Category:

 Professor associat / Profesor asociado / Partial Time Lecturer

Àrea/Área/Area:

Enginyeria Agroforestal / Ingeniería Agroforestal / Agricultural and Forest Engineering

Departament/Departamento/Department:

Ciència i Enginyeria Forestal i Agrícola / Ciencia e Ingeniería Forestal y Agrícola / Forestry and Agricultural Science and Engineering

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus de Cappont. Edifici CREA. Despatx 0.18-0.19 / Campus de Cappont. Edificio CREA. Despacho 0.18-0.19Campus of Cappont. CREA Building. Office 0.18-0.19

lluis.pueyo@udl.cat

+34 973 00 35 74

Code ORCID:

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO

 Arquitecte Tècnic i Superior

 

EspLOGO

 Arquitecto Técnico y Superior

EngLOGO

 Technical and Superior Architect

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
 • Projectes i direccions d’obra des de l’any 1985.
 • Taxació immobiliària des de l’any 1994.
 • Perícia judicial des de l’any 2000.
 • Docència a l’Udl des de l’any 2008.
EspLOGO
 • Proyectos y dirección en obra de edificación desde el año 1985
 • Tasación inmobiliaria desde el año 1994
 • Peritajes judiciales desde el año 2000
 • Docencia en Udl desde el año 2008
EngLOGO
 •  Projects and construction site management since 1985
 • Real estate appraisal since 1994
 • Judicial expertise since 2000
 • Teaching at Udl since 2008

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
EspLOGO
 • Grado en Arquitectura Técnica y Edificación
EngLOGO
 • Degree in Technical Architecture and Building

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

catLOGO
EspLOGO

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO
EspLOGO
EngLOGO

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO
EspLOGO
   Darrera modificació: