Marc Tomàs Gleyal

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

foto-perfil-generica

Nom/Nombre/Name:

 Marc Tomàs Gleyal

Categoria/Categoría/Category:

 Professor associat / Profesor asociado / Partial Time Lecturer

Àrea/Área/Area:

Arquitectura i Tecnologia de Computadors / Arquitectura y Tecnología de Computadores / Architecture and Technology of Computers

Departament/Departamento/Department:

Enginyeria Informàtica i Disseny Digital / Ingeniería Informática y Diseño Digital / Computer Engineering and Digital Design

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus Igualada. Despatx / Campus Igualada. Despacho Campus of Igualada. Office

marc.tomas@udl.cat

 

Code ORCID:

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO

 

 

EspLOGO

 

 

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
EspLOGO

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
  • Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació
EspLOGO
  • Grado en Técnicas de Interacción Digital y de Computación
EngLOGO
  • Degree in Digital Interaction and Computing Techniques 

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

catLOGO
EspLOGO

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO
EspLOGO
EngLOGO

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO
EspLOGO
   Darrera modificació: