Marià Torrent Mezcua

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

Nom/Nombre/Name:

Marià Torrent Mezcua

Categoria/Categoría/Category:

Professor Associat / Profesor Asociado / Associate professor

Àrea/Área/Area:

Química Analítica / Química Analítica / Analytical Chemistry

Departament/Departamento/Department:

Química, Física, Ciències Ambientals i del Sòl / Química, Física, Ciencias Ambientales y del Suelo / Chemistry, Physics, Environmental and Soil Sciences

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus de Cappont. Edifici EPS. Despatx 2.14 / Campus de Cappont. Edificio EPS. Despacho 2.14Campus of Cappont. EPS Building. Office 2.14

maria.torrent@udl.cat

+34 973 70 27 83

Code ORCID:

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO
 • Llicenciat en Química
EspLOGO
 • Licenciado en Química

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
 • Professor d’ensenyament secundari. 1989 – actualitat
 • Professor associat. Universitat de Lleida. 1998 - actualitat
EspLOGO
 • Profesor de  1989 – actualidad
 • Profesor asociado. Universidad de Lleida. 1998 - actualidad
EngLOGO
 • Secondary school teacher since 1989
 • Associate professor. University of Lleida since 1998

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Grau en Enginyeria Mecànica
 • Grau enEnginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
 • Grau en Enginyeria de l’Energia i Sostenibilitat
EspLOGO
 • Grado en Ingeniería Mecánica
 • Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
 • Grado en Ingeniería de la Energía y Sostenibilidad
EngLOGO
 • Degree in Mechanical Engineering
 • Degree in Industrial Electronics and Automatic Engineering
 • Degree in Energy and Sustainability Engineering.

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

Recerca / Investigación / Research

catLOGO

Ús de les tècniques electroanalítiques per a la caracterització de la complexació macromolecular d'interès ambiental (àcids húmics i fúlvics) amb metalls pesants

EspLOGO

Uso de las técnicas electroanalíticas para la caracterización de la complejación macromolecular de interés ambiental (ácidos húmicos y fúlvicos) con metales pesados

EngLOGO

Use of electroanalytic techniques for the characterization of macromolecular complexation of environmental interest (humic and fulvic acids) with heavy metals

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

   Darrera modificació: