Miquel Nogués Aymamí

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

Nom/Nombre/Name:

Miquel Nogués Aymamí

Categoria/Categoría/Category:

Titular d’Universitat / Profesor Contratado Doctor / Associate professor

Àrea/Área/Area:

Enginyeria Mecànica / Ingeniería Mecánica / Mechanical Engineering

Departament/Departamento/Department:

Enginyeria Industrial i de l'Edificació / Ingeniería Industrial y de la Edificación / Industrial and Building Engineering

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus de Cappont. Edifici CREA. Despatx 0.07 / Campus de Cappont. Edificio CREA. Despacho 0.07Campus of Cappont. CREA Building. Office 0.07

miquel.nogues@udl.cat

+34 973 00 35 69

Code ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-6230-4857

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO
 • Enginyer Industrial especialitat Mecànica per l’ETS d’Enginyers Industrials de Terrassa, de la Universitat Politècnica de Catalunya, 1995
 • Doctor Enginyer Químic, per la Universitat Rovira i Virgili, 2001
EspLOGO
 • Ingeniero Industrial especialidad Mecánica por la ETS de Ingenieros  Industriales de Terrassa, de la Universitat Politécnica de Cataluña, 1995
 • Doctor Ingeniero Químico, por la Universitat Rovira i Virgili, 2001
EngLOGO
 • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya, 1995
 • PhD in Chemical Engineering,  Universitat Rovira I Virgili, 2001

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
 • Ajudant de cap de manteniment, National Can Ibérica ( La Selva) 1992-1995
 • Becari predoctoral URV (1995-2000)
 • Professor Associat URV (2000-2001)
 • Professor TEU interí (2001-2002)
 • Professor TEU (2002-2008)
 • Professor TU (2008- actualitat)
EspLOGO
 • Ayudante jefe de mantenimiento, National Can Ibérica ( La Selva) 1992-1995
 • Becario predoctoral URV (1995-2000)
 • Profesor Associado URV (2000-2001)
 • Profesor TEU interí (2001-2002)
 • Profesor TEU (2002-2008)
 • Profesor TU (2008- actualidad)
EngLOGO
 • Master Mechanic Assistant, National Can Ibérica ( La Selva) 1992-1995
 • Predoctorate fellow  URV (1995-2000)
 • Teacher assistant URV (2000-2001)
 • Assistant Professor  (2001-2008)
 • Associate Professor (2008- now)

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Grau en Enginyeria Mecànica
 • Màster en Enginyeria Industrial
EspLOGO
 • Grado en Ingeniería Mecánica
 • Máster en Ingeniería Industrial
EngLOGO
 • Degree in Mechanical Engineering
 • Master's Degree in Industrial Engineering

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

catLOGO
 • Sotsdirector de l’EUP 2003-2004
 • Cap de departament del DIEI 2010-2016
EspLOGO
 • Subdirector de l’EUP 2003-2004
 • Director de departamento del DIEI 2010-2016
EngLOGO
 • EUP Deputy director 2003-2004
 • Head of the DIEI deparment 2010-2016

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO
 • Disseny paramètric i optimització de conjunts mecànics
 • Vehicles especials per a aplicacions forestals i agrícoles
 • Instruments de mesura d’esforços per a aplicacions especials
EspLOGO
 • Diseño paramétrico y optimización de conjuntos mecánicos
 • Vehiculos especiales para aplicaciones forestales i agrícolas
 • Instrumentos de medida de esfuerzos para aplicaciones especiales
EngLOGO
 • Parametric design and optimization of mechanical systems
 • Special vehicles for forestry and agricultural applications
 • Force measuring instruments for special applications

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO

Trams de recerca: 2

 • Tesis doctorals dirigides: 4
 • Publicacions totals: 26
 • Publicacions amb citació: 22
 • Total de publicacions de primer quartil: 5
 • Total de cites: 1263
 • Mitja anual de cites (darrers 5 anys): 163
 • h-index: 12

 

 • Participació en altres projectes de recerca darrers 5 anys:

- Estudio mecánico y optimización del mecanismo principal y de la estructura de una nueva maquina enfardadora de carga. Contracte de recerca, MOVITEC WRAPPING SYSTEMS, S.L. Import : 14.500 €. Període 2019-2022. IP: Miquel Nogues Aymami

- Implementació virtual i real de mecanismes. Projecte d’innovació docent, Universitat de Lleida. Import: 2.500 €. Període 2019-2020. IP: Joan Roca Enrich

- Grup de recerca Sustainable Energy, Machinery and Buildings (SEMB), funded by Departament d'Economia i Coneixement (Generalitat de Catalunya). Import: 36.000 €. Període 2017-2019. IP: Marc Medrano Martorell

- Assessorament en l'estudi de viabilitat d'una nova maquina despedregadora. Contracte de recerca, Fundació Eurecat. Import : 3.300 €. Període 2018. IP: Joan Roca Enrich

 

 • Publicacions (les 5 darreres/més importants):

- Roca, J.; Comellas, M.; Pijuan, J.; Nogués, M. Development of an easily adaptable three-point hitch dynamometer for agricultural tractors. Analysis of the disruptive effects on the measurements. Soil & Tillage Research 194, 1-11 (2019)

- Roca, J.; Nogués, M.; Villalobos, R.; Mías, M.C.; Comellas, M.; Gas, C.; Olsina, J.J. Surgical Dynamometer to Simultaneously Measure the Tension Forces and the Distance between Wound Edges during the Closure of a Laparotomy. Sensors 18, 189-200 (2018)

- Comellas M, Pijuan J, Nogués M, Roca J. Efficiency analysis of a multiple axle vehicle with hydrostatic transmission overcoming obstacles. Vehicle System Dynamics 56, 55-77 (2018)

- Comellas M, Pijuan J, Nogués M, Roca J. Influence of the transmission configuration of a multiple axle vehicle on the obstacle surmounting capacity.  Vehicle System Dynamics 52, 1191-1210 (2014)

- Comellas, M.; Pijuan, J.; Potau, X.; Nogués, N.; Roca, J. Efficiency sensitivity analysis of a hydrostatic transmission for an off-road multiple axle vehicle. International Journal Of Automotive Technology 14, 151-161 (2013)

EspLOGO

Tramos de investigación: 2

 • Tesis doctorales dirigidas: 4
 • Publicaciones totales: 26
 • Publicaciones con citación: 22
 • Total de publicacions de primer quartil: 5
 • Total de citaciones: 1263
 • Media anual de citaciones (últimos 5 años): 163
 • h-index: 12

 

 • Participación en otros proyectos de investigación últimos 5 años

- Estudio mecánico y optimización del mecanismo principal y de la estructura de una nueva maquina enfardadora de carga. Contracte de recerca, MOVITEC WRAPPING SYSTEMS, S.L. Import : 14.500 €. Període 2019-2022. IP: Miquel Nogues Aymami

- Implementació virtual i real de mecanismes. Projecte d’innovació docent, Universitat de Lleida. Importe: 2.500 €. Período 2019-2020. IP: Joan Roca Enrich

- Grup de recerca Sustainable Energy, Machinery and Buildings (SEMB), funded by Departament d'Economia i Coneixement (Generalitat de Catalunya). Importe: 36.000 €. Período 2017-2019. IP: Marc Medrano Martorell

- Assessorament en l'estudi de viabilitat d'una nova maquina despedregadora. Contracte de recerca, Fundació Eurecat. Importe: 3.300 €. Período 2018. IP: Joan Roca Enrich

 

 • Publicaciones (5 seleccionadas):

- Roca, J.; Comellas, M.; Pijuan, J.; Nogués, M. Development of an easily adaptable three-point hitch dynamometer for agricultural tractors. Analysis of the disruptive effects on the measurements. Soil & Tillage Research 194, 1-11 (2019)

- Roca, J.; Nogués, M.; Villalobos, R.; Mías, M.C.; Comellas, M.; Gas, C.; Olsina, J.J. Surgical Dynamometer to Simultaneously Measure the Tension Forces and the Distance between Wound Edges during the Closure of a Laparotomy. Sensors 18, 189-200 (2018)

- Comellas M, Pijuan J, Nogués M, Roca J. Efficiency analysis of a multiple axle vehicle with hydrostatic transmission overcoming obstacles. Vehicle System Dynamics 56, 55-77 (2018)

- Comellas M, Pijuan J, Nogués M, Roca J. Influence of the transmission configuration of a multiple axle vehicle on the obstacle surmounting capacity.  Vehicle System Dynamics 52, 1191-1210 (2014)

- Comellas, M.; Pijuan, J.; Potau, X.; Nogués, N.; Roca, J. Efficiency sensitivity analysis of a hydrostatic transmission for an off-road multiple axle vehicle. International Journal Of Automotive Technology 14, 151-161 (2013)

EngLOGO

Research periods: 2

 • Supervised PhD Thesis: 4
 • Total Publications: 26
 • Publications with citations: 22
 • Total citations: 1263
 • Annual average of citations (last 5 years): 163
 • h-index: 12

 

 • Participation in other research projects in the last 5 years:

- Estudio mecánico y optimización del mecanismo principal y de la estructura de una nueva maquina enfardadora de carga. Contracte de recerca, MOVITEC WRAPPING SYSTEMS, S.L. Import : 14.500 €. Període 2019-2022. IP: Miquel Nogues Aymami

- Implementació virtual i real de mecanismes. Projecte d’innovació docent, Universitat de Lleida. Importe: 2.500 €. Período 2019-2020. IP: Joan Roca Enrich

- Grup de recerca Sustainable Energy, Machinery and Buildings (SEMB), funded by Departament d'Economia i Coneixement (Generalitat de Catalunya). Importe: 36.000 €. Período 2017-2019. IP: Marc Medrano Martorell

- Assessorament en l'estudi de viabilitat d'una nova maquina despedregadora. Contracte de recerca, Fundació Eurecat. Importe: 3.300 €. Período 2018. IP: Joan Roca Enrich

 

 • Publications (last 5/more important):

- Roca, J.; Comellas, M.; Pijuan, J.; Nogués, M. Development of an easily adaptable three-point hitch dynamometer for agricultural tractors. Analysis of the disruptive effects on the measurements. Soil & Tillage Research 194, 1-11 (2019)

- Roca, J.; Nogués, M.; Villalobos, R.; Mías, M.C.; Comellas, M.; Gas, C.; Olsina, J.J. Surgical Dynamometer to Simultaneously Measure the Tension Forces and the Distance between Wound Edges during the Closure of a Laparotomy. Sensors 18, 189-200 (2018)

- Comellas M, Pijuan J, Nogués M, Roca J. Efficiency analysis of a multiple axle vehicle with hydrostatic transmission overcoming obstacles. Vehicle System Dynamics 56, 55-77 (2018)

- Comellas M, Pijuan J, Nogués M, Roca J. Influence of the transmission configuration of a multiple axle vehicle on the obstacle surmounting capacity.  Vehicle System Dynamics 52, 1191-1210 (2014)

- Comellas, M.; Pijuan, J.; Potau, X.; Nogués, N.; Roca, J. Efficiency sensitivity analysis of a hydrostatic transmission for an off-road multiple axle vehicle. International Journal Of Automotive Technology 14, 151-161 (2013)

 

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

   Darrera modificació: