Jordi Vilaplana Mayoral

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

Nom/Nombre/Name:

 Jordi Vilaplana Mayoral

Categoria/Categoría/Category:

Col·laborador Doctor / Colaborador Doctor / PhD Collaborator

Àrea/Área/Area:

Arquitectura i Tecnologia de Computadors / Arquitectura y Tecnología de Computadores / Architecture and Technology of Computers

Departament/Departamento/Department:

Enginyeria Informàtica i Disseny Digital / Ingeniería Informática y Diseño Digital / Computer Engineering and Digital Design

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus de Cappont. Edifici EPS. Despatx 3.08 / Campus de Cappont. Edificio EPS. Despacho 3.08Campus of Cappont. EPS Building. Office 3.08

 jordi.vilaplana@udl.cat

+34 973 70 27 30

Code ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-8188-4914

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO
 • Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes, Universitat de Lleida (UdL), 2009.
 • Enginyer Informàtic, Universitat de Lleida (UdL), 2011.
 • Màster en Enginyeria de Programari Lliure, Universitat de Lleida (UdL), 2011.
 • Doctor en Enginyeria i Tecnologies de la Informació, Universitat de Lleida (UdL), 2015.
EspLOGO
 • Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas, Universitat de Lleida (UdL), 2009.
 • Ingeniero Informático, Universitat de Lleida (UdL), 2011.
 • Máster en Ingenieria de Software, Universitat de Lleida (UdL), 2011.
 • Doctor en Ingenieria y Tecnologias de la Información, Universitat de Lleida (UdL), 2015.
EngLOGO
 • Bachelor of Science, Computer Science, Universitat de Lleida (UdL), 2009.
 • Master of Science, Computer Science, Universitat de Lleida (UdL), 2011.
 • Master of Science, Open Source, Universitat de Lleida (UdL), 2011.
 • Doctor of Philosophy (Ph.D.), Computer, Universitat de Lleida (UdL), 2015. 

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
 • Desenvolupador júnior. Indra. 2009-2010.
 • Enginyer de software. SEMIC. 2010-2012.
 • Investigador en formació. UdL. 2012-2015.
 • Investigador postdoctoral. UdL. 2015-2016.
 • Investigador postdoctoral. CIMNE. 2015-2016.
 • Investigador postdoctoral. IRBLleida. 2017-2018.
 • Professor associat. UdL. 2017-2018.
 • Investigador postdoctoral. UdL. 2018-actualitat.
EspLOGO
 • Desarrollador junior. Indra. 2009-2010.
 • Ingeniero de software. SEMIC. 2010-2012.
 • Investigador en formación. UdL. 2012-2015.
 • Investigador postdoctoral. UdL. 2015-2016.
 • Investigador postdoctoral. CIMNE. 2015-2016.
 • Investigador postdoctoral. IRBLleida. 2017-2018.
 • Profesor asociado. UdL. 2017-2018.
 • Investigador postdoctoral. UdL. 2018-actualidad.
EngLOGO
 • Junior developer. Indra. 2009-2010.
 • Software engineer. SEMIC. 2010-2012.
 • Research personnel in training. UdL. 2012-2015.
 • Postdoctoral researcher. UdL. 2015-2016.
 • Postdoctoral researcher. CIMNE. 2015-2016.
 • Postdoctoral researcher. IRBLleida. 2017-2018.
 • Associate professor. UdL. 2017-2018.
 • Postdoctoral researcher. UdL. 2018-actualidad.

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació
 • Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística
 • Grau en Enginyeria Química
EspLOGO
 • Grado en Técnicas de Interacción Digital y Computación
 • Grado en Ingeniería en Organización Industrial y Logística
 • Grado en Ingeniería Química
EngLOGO
 • Degree in Techniques of Digital Interaction and Computation
 • Degree in Engineering in Industrial Organization and Logistics.
 • Degree in Chemical engineering.

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO
 • eHealth / mHealth
 • Telemedicina
 • Machine learning
EspLOGO
 • eHealth / mHealth
 • Telemedicina
 • Machine learning
EngLOGO
 • eHealth / mHealth
 • Telemedicine
 • Machine learning

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO
 • Tesis doctorals dirigides: 1 codirigida en curs.
 • Publicacions totals: 27
 • h-index: 7
 • Cites totals: 211

 

Participació en altres projectes de recerca darrers 5 anys:

 • Títol: Computación de Altas Prestaciones sobre Arquitecturas Paralelas Heterogéneas (CAPAP-H5).

Tipus: de contracte/Programa: Xarxes temàtiques.

Administració finançadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICYT).

Número de projecte: TIN2014-53522-REDT.

Import : 11.000,00€.

Durada, des de: 2015 fins: 2015.

 • Títol: Emigració juvenil, nous moviments socials i xarxes digitals (#eMOVIX).

Tipus: Ajuts de la Fundació ‘La Caixa’.

Empresa finançadora: Fundació Caixa de Pensions ‘La Caixa’.

Número de contracte: 2014ACUP 00036

Import : 77.262,23€.

Durada, des de: 2015 fins: 2017.

 • Títol: Personalización del cribado del cáncer de mama: Evaluación de su viabilidad y aceptabilidad en el Sistema Nacional de Salud

Tipus: Proyectos de Investigación en Salud (FIS)

Empresa finançadora: Instituto de Salud Carlos III

Número de contracte: PI17/00834

Import: 107.377,13 €

Durada: 2018 - 2021.

 

Publicacions:

 • Mateo, J., Solsona, F., Vilaplana, J., Teixido, I., & Rius, J. (2019). CART, a Decision SLA Model for SaaS Providers to Keep QoS Regarding Availability and Performance. IEEE Access, 1–1. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2905870
 • Ballbè, M., Martínez, C., Feliu, A., Torres, N., Nieva, G., Pinet, C., … Fernández, E. (2019). Effectiveness of a telephone-based intervention for smoking cessation in patients with severe mental disorders: study protocol for a randomized controlled trial. Trials, 20(1), 38. https://doi.org/10.1186/s13063-018-3106-5
 • Pifarre, M., Carrera, A., Vilaplana, J., Cuadrado, J., Solsona, S., Abella, F., … Alves, R. (2017). TControl: A mobile app to follow up tobacco-quitting patients. Computer Methods and Programs in Biomedicine. https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2017.02.022
 • Vilaplana, J., Solsona, F., Abella, F., Cuadrado, J., Alves, R., & Mateo, J. (2014). S-PC: An e-treatment application for management of smoke-quitting patients. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 115, 33–45. https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2014.03.005
 • Vilaplana, J., Solsona, F., Teixidó, I., Mateo, J., Abella, F., & Rius, J. (2014). A queuing theory model for cloud computing. The Journal of Supercomputing, 69(1), 492–507. https://doi.org/10.1007/s11227-014-1177-y
EspLOGO
 • Tesis doctorales dirigidas: 1 codirigida en curso.
 • Publicaciones totales: 27
 • h-index: 7
 • Citas totales: 211

 

Participación en otros proyectos de investigación:

 • Computación de Altas Prestaciones sobre Arquitecturas Paralelas Heterogéneas (CAPAP-H5).

Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICYT).

TIN2014-53522-REDT.

11.000,00€.

2015

 • Emigració juvenil, nous moviments socials i xarxes digitals (#eMOVIX).

Ajuts de la Fundació ‘La Caixa’.

Fundació Caixa de Pensions ‘La Caixa’.

2014ACUP 00036

77.262,23€.

2015-2017.

 • Personalización del cribado del cáncer de mama: Evaluación de su viabilidad y aceptabilidad en el Sistema Nacional de Salud

 Proyectos de Investigación en Salud (FIS)

Instituto de Salud Carlos III

PI17/00834

107.377,13 €

2018 - 2021.

 

Publicaciones:

 • Mateo, J., Solsona, F., Vilaplana, J., Teixido, I., & Rius, J. (2019). CART, a Decision SLA Model for SaaS Providers to Keep QoS Regarding Availability and Performance. IEEE Access, 1–1. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2905870
 • Ballbè, M., Martínez, C., Feliu, A., Torres, N., Nieva, G., Pinet, C., … Fernández, E. (2019). Effectiveness of a telephone-based intervention for smoking cessation in patients with severe mental disorders: study protocol for a randomized controlled trial. Trials, 20(1), 38. https://doi.org/10.1186/s13063-018-3106-5
 • Pifarre, M., Carrera, A., Vilaplana, J., Cuadrado, J., Solsona, S., Abella, F., … Alves, R. (2017). TControl: A mobile app to follow up tobacco-quitting patients. Computer Methods and Programs in Biomedicine. https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2017.02.022
 • Vilaplana, J., Solsona, F., Abella, F., Cuadrado, J., Alves, R., & Mateo, J. (2014). S-PC: An e-treatment application for management of smoke-quitting patients. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 115, 33–45. https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2014.03.005

Vilaplana, J., Solsona, F., Teixidó, I., Mateo, J., Abella, F., & Rius, J. (2014). A queuing theory model for cloud computing. The Journal of Supercomputing, 69(1), 492–507. https://doi.org/10.1007/s11227-014-1177-y

EngLOGO
 • Doctoral thesis: 1 co-supervised, under development.
 • Total publications: 27
 • h-index: 7
 • Citations: 211

 

Research projects participation:

 • Computación de Altas Prestaciones sobre Arquitecturas Paralelas Heterogéneas (CAPAP-H5).

Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICYT).

TIN2014-53522-REDT.

11.000,00€.

2015

 • Emigració juvenil, nous moviments socials i xarxes digitals (#eMOVIX).

Ajuts de la Fundació ‘La Caixa’.

Fundació Caixa de Pensions ‘La Caixa’.

2014ACUP 00036

77.262,23€.

2015-2017.

 • Personalización del cribado del cáncer de mama: Evaluación de su viabilidad y aceptabilidad en el Sistema Nacional de Salud

 Proyectos de Investigación en Salud (FIS)

Instituto de Salud Carlos III

PI17/00834

107.377,13 €

2018 - 2021.

 

Publications:

 • Mateo, J., Solsona, F., Vilaplana, J., Teixido, I., & Rius, J. (2019). CART, a Decision SLA Model for SaaS Providers to Keep QoS Regarding Availability and Performance. IEEE Access, 1–1. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2905870
 • Ballbè, M., Martínez, C., Feliu, A., Torres, N., Nieva, G., Pinet, C., … Fernández, E. (2019). Effectiveness of a telephone-based intervention for smoking cessation in patients with severe mental disorders: study protocol for a randomized controlled trial. Trials, 20(1), 38. https://doi.org/10.1186/s13063-018-3106-5
 • Pifarre, M., Carrera, A., Vilaplana, J., Cuadrado, J., Solsona, S., Abella, F., … Alves, R. (2017). TControl: A mobile app to follow up tobacco-quitting patients. Computer Methods and Programs in Biomedicine. https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2017.02.022
 • Vilaplana, J., Solsona, F., Abella, F., Cuadrado, J., Alves, R., & Mateo, J. (2014). S-PC: An e-treatment application for management of smoke-quitting patients. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 115, 33–45. https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2014.03.005

Vilaplana, J., Solsona, F., Teixidó, I., Mateo, J., Abella, F., & Rius, J. (2014). A queuing theory model for cloud computing. The Journal of Supercomputing, 69(1), 492–507. https://doi.org/10.1007/s11227-014-1177-y

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

   Darrera modificació: