Rita Puig Vidal

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

Nom/Nombre/Name:

 Rita Puig Vidal

Categoria/Categoría/Category:

Professora agregada / Profesora agregada (Profesora Contratada Doctor) / Associate Professor

Àrea/Área/Area:

Enginyeria Ambiental i Enginyeria Química / Ingeniería Ambiental e Ingeniería Química / Environmental Engineering & Chemical Engineering

Departament/Departamento/Department:

Enginyeria Industrial i de l'Edificació / Ingeniería Industrial y de la Edificación / Industrial and Building Engineering

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus d’Igualada, despatx 07 / Campus de Igualada,  despacho 07 / Campus of Igualada, office 07

rita.puig@udl.cat

+34 93 803 53 00

Code ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-9436-2074

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO
 • Doctora en Enginyeria Química, per l’Institut Químic de Sarrià de la Universitat Ramon Llull, 1993
 • Llicenciada en Químiques, per l’Institut Químic de Sarrià de la Universitat Ramon Llull, 1994
 • Enginyeria Química, per l’Institut Químic de Sarrià de la Universitat Ramon Llull, 1988
EspLOGO
 • Doctora en Ingeniería Química, por el Instituto Químico de Sarriá de la Universidad Ramon Llull, 1993
 • Licenciada en Ciencias Químicas, por el Instituto Químico de Sarriá de la Universidad Ramon Llull, 1994
 • Ingeniería Química, por el Instituto Químico de Sarriá de la Universidad Ramon Llull, 1988
EngLOGO
 • PhD in Chemical Engineering, Institut Químic de Sarrià, Ramon Llull University, 1993
 • Chemistry Degree, Institut Químic de Sarrià, Ramon Llull University, 1994
 • Chemical Engineering, Institut Químic de Sarrià, Ramon Llull University, 1988

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
 • Professora Universitat, Universitat de Lleida, 2018-actualitat
 • Professora Universitat, Universitat Politècnica de Catalunya, 1993-2018
 • Beca doctorat i professora pràctiques, Universitat Ramon Llull, 1989-1993
 • Professora de secundària, 1987-1988
EspLOGO
 • Profesora Universidad, Universitat de Lleida, 2018-actualidad
 • Profesora Universidad, Universitat Politècnica de Catalunya, 1993-2018
 • Beca doctorado y profesora prácticas, Universitat Ramon Llull, 1989-1993
 • Profesora de secundaria, 1987-1988
EngLOGO
 • Lecturer & Researcher, Universitat de Lleida, 2018-now
 • Lecturer & Researcher, Universitat Politècnica de Catalunya, 1993-2018
 • PhD grant and Experimental teaching, Universitat Ramon Llull, 1989-1993
 • Teacher at Secondary School, 1987-1988

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Grau en Enginyeria Química
 • Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística
 • Màster en Enginyeria del Cuir
 • Grado en Ingeniería Química
 • Grado en Ingeniería en Organización Industrial y Logística
 • Máster en Ingeniería del Cuero
EngLOGO
 • Chemical Engineering Degree
 • Industrial management & Logistics Engineering Degree
 • Master in Leather Engineering

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

catLOGO
 • Directora Escola d’Enginyeria d’Igualada, Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-2010
 • Sots-Directora Escola d’Enginyeria d’Igualada, Universitat Politècnica de Catalunya, 2001-2004
EspLOGO
 • Directora Escuela de Ingeniería de Igualada, Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-2010
 • Subdirectora Escuela de Ingeniería de Igualada, Universitat Politècnica de Catalunya, 2001-2004
EngLOGO
 • Dean of  Igualada Engineering School, Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-2010
 • Vice-dean of  Igualada Engineering School, Universitat Politècnica de Catalunya, 2001-2004

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

 • Economia Circular i enfoc de Cicle de Vida en la millora i optimització de processos, productes i sistemes
 • Ecoinnovació
EspLOGO
 • Economía Circular y enfoque de Ciclo de Vida en la mejora y optimización de procesos, productos y sistemas.
 • Ecoinnovación
EngLOGO
 • Circular Economy and Life Cycle Assessment on the improvement and optimization of processes, products and systems.
 • Ecoinnovation

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO
 • Articles 1r quartil: 22
 • Publicacions: 106 (articles + llibres + capitols de llibre)
 • Tesis doctorals dirigides: 5
 •  Participació en projectes europeus darrers 5 anys:
  • "VINECO: Aplicació de l'Anàlisi del Cicle de Vida per a l'ecoinnovació en la producción vitivinícola". GECT/PYR.MED/APP.Dvpmt.Db. 21/10/2013 - 31/10/2014 
  • FENIX: Finding regional environmental life cycle information on packaging waste management thorough flexible software tools and databases. LIFE08 ENV/E/000135. 01/2010 - 12/2012
 • Participació en altres projectes de recerca darrers 5 anys:
  • Estrategias de consumo alimentario para la mitigacion del cambio climático: hacia una dieta ambientalmente sostenible. CTM2016-76176-C2-2-R. 30/12/2016 - 29/12/2019
  • Proyecto CO2 VINO. Formación y capacitación Técnica para el cálculo de la Huella de Carbono en el sector vitivinícola. Fundación Biodiversidad. 02/09/2013 - 02/09/2014
 • Publicacions (les 5 darreres/més importants):
  • Civancik-Uslu, D.; Ferrer, L.; Puig, R.; Fullana, P. 2018. Are functional fillers improving environmental behavior of plastics? A review on LCA studies. 901502 - Science of the Total Environment. 626 - 1, pp. 927 - 940.
  • Navarro-Diarte, A.; Puig, R.; Bala, A.; Fullana, P. 2018. Tackling the Relevance of packaging in life cycle assessment of virgin olive oil and the environmental consequences of regulation. 901469 - Environmental Management. 62 - 2, pp. 277 - 294.
  • Kiliç, E.; Puig, R.; Zengin, G.; Adigüzel Zengin, A.; Fullana, P. 2018. Corporate carbon footprint for country Climate Change mitigation: A case study of a tannery in Turkey. 901502 - Science of the Total Environment. 635, pp. 60 -
  • 69.
  • Yuli, M.; Puig, R.; Fuentes, M.A.; Civancik-Uslu, D.; Capilla, M. 2018. Eco-innovation in garden irrigation tools and carbon footprint assessment. 914788 - International Journal Of Environmental Science And Technology. pp. 1 - 14.
  • Laurenti, R.; Redwood, M.; Puig, R.; Frostell, B. 2017. Measuring the Environmental Footprint of Leather Processing Technologies. 913810 - Journal Of Industrial Ecology. 21 - 5, pp. 1180 - 1187.
EspLOGO
 • Tesis doctorales dirigidas: 5
 • Publicaciones: 106 (articles + llibres + capitols de llibre)
 • Artículos 1r cuartil: 22
 • Participación en proyectos europeos últimos 5 años:
  • "VINECO: Aplicación del Análisis del Ciclo de Vida para la ecoinnovación en la producción vitivinícola". GECT/PYR.MED/APP.Dvpmt.Db. 21/10/2013 - 31/10/2014
  • FENIX: Finding regional environmental life cycle information on packaging waste management thorough flexible software tools and databases. LIFE08 ENV/E/000135. 01/2010 - 12/2012
 • Participación en otros proyectos de investigación últimos 5 años:
  • Estrategias de consumo alimentario para la mitigacion del cambio climático:hacia una dieta ambientalmente sostenible. CTM2016-76176-C2-2-R. 30/12/2016 - 29/12/2019
  • Proyecto CO2 VINO. Formación y capacitación Técnica para el cálculo de la Huella de Carbono en el sector vitivinícola. Fundación Biodiversidad. 02/09/2013 - 02/09/2014
 • Publicaciones (las 5 últimas/más importantes):
  • Civancik-Uslu, D.; Ferrer, L.; Puig, R.; Fullana, P. 2018. Are functional fillers improving environmental behavior of plastics? A review on LCA studies. 901502 - Science of the Total Environment. 626 - 1, pp. 927 - 940.
  • Navarro-Diarte, A.; Puig, R.; Bala, A.; Fullana, P. 2018. Tackling the Relevance of packaging in life cycle assessment of virgin olive oil and the environmental consequences of regulation. 901469 - Environmental Management. 62 - 2, pp. 277 - 294.
  • Kiliç, E.; Puig, R.; Zengin, G.; Adigüzel Zengin, A.; Fullana, P. 2018. Corporate carbon footprint for country Climate Change mitigation: A case study of a tannery in Turkey. 901502 - Science of the Total Environment. 635, pp. 60 -
  • 69.
  • Yuli, M.; Puig, R.; Fuentes, M.A.; Civancik-Uslu, D.; Capilla, M. 2018. Eco-innovation in garden irrigation tools and carbon footprint assessment. 914788 - International Journal Of Environmental Science And Technology. pp. 1 - 14.
  • Laurenti, R.; Redwood, M.; Puig, R.; Frostell, B. 2017. Measuring the Environmental Footprint of Leather Processing Technologies. 913810 - Journal Of Industrial Ecology. 21 - 5, pp. 1180 - 1187.
EngLOGO
 • Published papers 1st quartil: 22
 • Publications: 106 (papers + books + book cahpters)
 • Number of PhDs supervised: 5
 • Participation in European projects last 5 years:
  • "VINECO: Aplicación del Análisis del Ciclo de Vida para la ecoinnovación en la producción vitivinícola". GECT/PYR.MED/APP.Dvpmt.Db. 21/10/2013 - 31/10/2014
  • FENIX: Finding regional environmental life cycle information on packagingwaste management thorough flexible software tools and databases. LIFE08 ENV/E/000135. 01/2010 - 12/2012
 • Participation in other research projects for the last 5 years:
  • Estrategias de consumo alimentario para la mitigación del cambio climático: hacia una dieta ambientalmente sostenible. CTM2016-76176-C2-2-R. 30/12/2016 - 29/12/2019
  • Proyecto CO2 VINO. Formación y capacitación Técnica para el cálculo de la Huella de Carbono en el sector vitivinícola. Fundación Biodiversidad. 02/09/2013 - 02/09/2014
 • Publications (5, the last/most important ones):
  • Civancik-Uslu, D.; Ferrer, L.; Puig, R.; Fullana, P. 2018. Are functional fillers improving environmental behavior of plastics? A review on LCA studies. 901502 - Science of the Total Environment. 626 - 1, pp. 927 - 940.
  • Navarro-Diarte, A.; Puig, R.; Bala, A.; Fullana, P. 2018. Tackling the Relevance of packaging in life cycle assessment of virgin olive oil and the environmental consequences of regulation. 901469 - Environmental Management. 62 - 2, pp. 277 - 294.
  • Kiliç, E.; Puig, R.; Zengin, G.; Adigüzel Zengin, A.; Fullana, P. 2018. Corporate carbon footprint for country Climate Change mitigation: A case study of a tannery in Turkey. 901502 - Science of the Total Environment. 635, pp. 60 -
  • 69.
  • Yuli, M.; Puig, R.; Fuentes, M.A.; Civancik-Uslu, D.; Capilla, M. 2018. Eco-innovation in garden irrigation tools and carbon footprint assessment. 914788 - International Journal Of Environmental Science And Technology. pp. 1 - 14.
  • Laurenti, R.; Redwood, M.; Puig, R.; Frostell, B. 2017. Measuring the Environmental Footprint of Leather Processing Technologies. 913810 - Journal Of Industrial Ecology. 21 - 5, pp. 1180 - 1187

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

   Darrera modificació: