Rosa Ana Tomàs Cuñat

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

rosana tomas

Nom/Nombre/Name:

 Rosa Ana Tomàs Cuñat

Categoria/Categoría/Category:

 Professor associat / Profesor asociado / Partial Time Lecturer

Àrea/Área/Area:

Matemàtica Aplicada / Matemática Aplicada / Applied Mathematics

Departament/Departamento/Department:

Matemàtica / Matemática / Mathematics

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus de Cappont. Edifici EPS. Despatx 1.22 / Campus de Cappont. Edificio EPS. Despacho 1.22 / Campus of Cappont. EPS Building. Office 1.22

rosana.tomas@udl.cat

+34 973 70 27 74

Code ORCID:

 

https://orcid.org/0000-0002-1995-3974

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO

 Doctora per la Universitat de Lleida (2011)

 

EspLOGO

 Doctora por la Universidad de Lleida (2011)

EngLOGO

 PhD (2011 – Universitat de Lleida)

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO

2006-2007 (EPS)

 • Llenguatges, autòmats i gramàtiques (501110)
 • Models abstractes de càlcul (501111)

2007-2008 (EPS)

 • Llenguatges, autòmats i gramàtiques (501110)
 • Models abstractes de càlcul (501111)

2013-2014 (FCE)

 • Numeració, càlcul i mesura (100811)
 • Aprenentatge de les matemàtiques (100717)
 • Pràctiques escolars II (100741)
 • Pràctiques escolars III (100742)
 • Practicum (generalista) (100845)

2018-2019 (FDET)

 • Matemàtiques d’empresarials (101303)
 • Docència repetida de matemàtiques d’empresarials.

2018-2019 (EPS)

 • Estructura de Computadors I (102002)
 • Estructura de Computadors II (102003)

2019-2020 (FDET)

 • Matemàtiques d’empresarials (101303)
 • Docència repetida de matemàtiques d’empresarials.

2019-2020 (EPS)

 • Estructura de Computadors I (102002)
 • Estructura de Computadors II (102003)
 • Ciberseguretat (1000173)
EspLOGO

2006-2007 (EPS)

 • Llenguatges, autòmats i gramàtiques (501110)
 • Models abstractes de càlcul (501111)

2007-2008 (EPS)

 • Llenguatges, autòmats i gramàtiques (501110)
 • Models abstractes de càlcul (501111)

2013-2014 (FCE)

 • Numeració, càlcul i mesura (100811)
 • Aprenentatge de les matemàtiques (100717)
 • Pràctiques escolars II (100741)
 • Pràctiques escolars III (100742)
 • Practicum (generalista) (100845)

2018-2019 (FDET)

 • Matemàtiques d’empresarials (101303)
 • Docència repetida de matemàtiques d’empresarials.

2018-2019 (EPS)

 • Estructura de Computadors I (102002)
 • Estructura de Computadors II (102003)

2019-2020 (FDET)

 • Matemàtiques d’empresarials (101303)
 • Docència repetida de matemàtiques d’empresarials.

2019-2020 (EPS)

 • Estructura de Computadors I (102002)
 • Estructura de Computadors II (102003)

Ciberseguretat (1000173)

EngLOGO

 

2006-2007 (EPS)

 • Llenguatges, autòmats i gramàtiques (501110)
 • Models abstractes de càlcul (501111)

2007-2008 (EPS)

 • Llenguatges, autòmats i gramàtiques (501110)
 • Models abstractes de càlcul (501111)

2013-2014 (FCE)

 • Numeració, càlcul i mesura (100811)
 • Aprenentatge de les matemàtiques (100717)
 • Pràctiques escolars II (100741)
 • Pràctiques escolars III (100742)
 • Practicum (generalista) (100845)

2018-2019 (FDET)

 • Matemàtiques d’empresarials (101303)
 • Docència repetida de matemàtiques d’empresarials.

2018-2019 (EPS)

 • Estructura de Computadors I (102002)
 • Estructura de Computadors II (102003)

2019-2020 (FDET)

 • Matemàtiques d’empresarials (101303)
 • Docència repetida de matemàtiques d’empresarials.

2019-2020 (EPS)

 • Estructura de Computadors I (102002)
 • Estructura de Computadors II (102003)

Ciberseguretat (1000173)

 

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Grau en informàtica
 • Doble titulació: Grau en Enginyeria Informàtica i Grau en Administració i Direcció d’Empreses
 • Grau en Administració i Direcció d’Empreses
EspLOGO
 • Grado de informática
 • Doble grado: Grado de informática y Grado de Administración y Dirección de Empresas
 • Grado de Administración y Dirección de Empresas
EngLOGO
 • Bachelor’s Degree in Computer Engineering
 • Double Bachelor’s Degree: in Computer Engineering + in Business Administration and Management
 • Degree Business Administration and Management

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

catLOGO
EspLOGO

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO

Criptografia

EspLOGO

Criptografía

EngLOGO

Criptography

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO
 • Volcanoes of l-isogenies of elliptic curves over finite fields: the case l=3. 912357 - Publicacions Matematiques. 1, pp. 165 - 180. (Espanya): 2007. ISSN 0214-1493
 • Non-reducible Meyer-Müller's like elliptic curve cryptosystem. 916846 – IEEE Latin America Transactions. 10 - 3, pp. 1730 - 1733. (Estats Units d’Amèrica): 2012. ISSN 1548-0992
 • On Edwards curves and ZVP-attacks. 908839 – Applicable Algebra in Engineering Communication and Computing. 24 - 6, pp. 507 - 517. (Alemanya): 2013. ISSN 0938-1279
 • Security analysis of order preserving symmetric cryptography. 915450 -Applied Mathematics & Information Sciences. 7 - 4, pp. 1285 - 1295. (Estats Units d’Amèrica): 2013. ISSN 1935-0090
 • Securing databases by using diagonal-based order preserving symmetric encryption. 917843 - Applied Mathematics & Information Sciences. 8 - 5, pp. 2085 - 2094. (Bahrain): 2014. ISSN 2325-0399
EspLOGO
 • Volcanoes of l-isogenies of elliptic curves over finite fields: the case l=3. 912357 - Publicacions Matematiques. 1, pp. 165 - 180. (Espanya): 2007. ISSN 0214-1493
 • Non-reducible Meyer-Müller's like elliptic curve cryptosystem. 916846 – IEEE Latin America Transactions. 10 - 3, pp. 1730 - 1733. (Estats Units d’Amèrica): 2012. ISSN 1548-0992
 • On Edwards curves and ZVP-attacks. 908839 – Applicable Algebra in Engineering Communication and Computing. 24 - 6, pp. 507 - 517. (Alemanya): 2013. ISSN 0938-1279
 • Security analysis of order preserving symmetric cryptography. 915450 -Applied Mathematics & Information Sciences. 7 - 4, pp. 1285 - 1295. (Estats Units d’Amèrica): 2013. ISSN 1935-0090
 • Securing databases by using diagonal-based order preserving symmetric encryption. 917843 - Applied Mathematics & Information Sciences. 8 - 5, pp. 2085 - 2094. (Bahrain): 2014. ISSN 2325-0399
EngLOGO
 • Volcanoes of l-isogenies of elliptic curves over finite fields: the case l=3. 912357 - Publicacions Matematiques. 1, pp. 165 - 180. (Espanya): 2007. ISSN 0214-1493
 • Non-reducible Meyer-Müller's like elliptic curve cryptosystem. 916846 – IEEE Latin America Transactions. 10 - 3, pp. 1730 - 1733. (Estats Units d’Amèrica): 2012. ISSN 1548-0992
 • On Edwards curves and ZVP-attacks. 908839 – Applicable Algebra in Engineering Communication and Computing. 24 - 6, pp. 507 - 517. (Alemanya): 2013. ISSN 0938-1279
 • Security analysis of order preserving symmetric cryptography. 915450 -Applied Mathematics & Information Sciences. 7 - 4, pp. 1285 - 1295. (Estats Units d’Amèrica): 2013. ISSN 1935-0090
 • Securing databases by using diagonal-based order preserving symmetric encryption. 917843 - Applied Mathematics & Information Sciences. 8 - 5, pp. 2085 - 2094. (Bahrain): 2014. ISSN 2325-0399

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

   Darrera modificació: