Susanna Maza Sabido

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

Nom/Nombre/Name:

Susanna Maza Sabido

Categoria/Categoría/Category:

 Professora Agregada / Profesora Agregada / Associate professor

Àrea/Área/Area:

Matemàtica Aplicada / Matemática Aplicada / Applied Mathematics

Departament/Departamento/Department:

Matemàtica / Matemática / Mathematics

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus de Cappont. Edifici EPS. Despatx 1.08 / Campus de Cappont. Edificio EPS. Despacho 1.08Campus of Cappont. EPS Building. Office 1.08

susanna.maza@udl.cat

+34 973 70 27 75

Code ORCID:

https://orcid.org/0000-0001-9488-5644

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO
 • Llicenciada en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona (UB), 2003.
 • Doctora pel Departament de Matemàtiques per la Universitat de Lleida (UdL), 2008.  
EspLOGO
 • Licenciada en Física por la Universitat de Barcelona (UB), 2003.
 • Doctora por el Departament de Matemàtiques de la Universitat de Lleida (UdL), 2008.
EngLOGO
 • Master degree in Physics. Universitat de Barcelona (UB), 2003
 • PhD in Mathematics. Universitat de Lleida (UdL), 2008. Field “Applied mathematics”

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
 • Professora Associada. Universitat de Lleida. 2006-2010.
 • Professora Lectora. Universitat de Lleida. 2010-2015
 • Professora Agregada Interina. 2015-2019
 • Professora Agregada. Actualitat
EspLOGO
 • Profesora Asociada. Universitat de Lleida. 2006-2010.
 • Profesora Lectora. Universitat de Lleida. 2010-2015
 • Profesora Agregada Interina. Universitat de Lleida. 2015-2019
 • Profesora Agregada. Actualidad
EngLOGO
 • Assistant Professor. Universitat de Lleida. 1995-2002.
 • Associate Professor. Universitat de Lleida. 2002-2017
 • Full Professor. Universitat de Lleida. 2017-actualitat

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Grau en Enginyeria Mecànica
 • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
 • Grau en Enginyeria de l’Energia i Sostenibilitat
EspLOGO
 • Grado en Ingeniería Mecánica
 • Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
 • Grado en Ingeniería de la Energía y Sostenibilidad
EngLOGO
 • Degree in Mechanical Engineering
 • Degree in Industrial Electronics and Automatic Engineering
 • Degree in Energy and Sustainability Engineering

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

catLOGO
 • Sotsdirectora de promoció, qualitat i estudiantat. Escola Politècnica superior. Universitat de Lleida. 2019-actualitat
EspLOGO
 • Subdirectora de promoción, cualidad y estudiantado. Escola Politècnica superior. Universitat de Lleida. 2019-actualidad
EngLOGO
 • Deputy director. Escola Politècnica superior. Universitat de Lleida. 2019

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO
 • Equacions diferencials ordinàries
 • Sistemes dinàmics continus
EspLOGO
 • Ecuaciones diferenciales ordinarias
 • Sistemas dinámicos continuos
EngLOGO
 • Ordinary differential equations
 • Continuous dinamical systems

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO
 • Trams de recerca: 2 (2005-2017).
 • Premi extraordinari de Doctorat UdL 2010/11
 • Publicacions totals en revistes: 24
 • Total de publicacions de primer quartil: 18
 • Total de cites: 88
 • h-index: 6
 • Participació en projectes de recerca els darrers 5 anys:
  • Métodos cualitativos en sistemas diferenciales continuos. MICINN (Ministerio de Ciencia e Innovación). Ref:MTM2014-53703-P. 2015-2017.
  • Órbitas periódicas e integrabilidad en sistemas diferenciales continuos. MINECO (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad). Ref: MTM2017-84383-P. 2018-2020.
  • Sistemes Dinàmics Aplicats en Energia Solar. Modalidad: B--Grup de Recerca consolidat. Generalitat de Catalunya, AGAUR. Ref: 2017SGR-1276. 2018-2022.
 • Publicacions (les 5 darreres/més importants):
  • A. García, J. Llibre and S. Maza, On the multiple zeros of a real analytic function with applications to the averaging theory of differential equations, Nonlinearity 31 (2018), 2666-2688.
  • A. García, S. Maza and D.S. Shafer, Cyclicity of polynomial nondegenerate centers on center manifolds, J. Differential Equations 265 (2018), 5767-5808.
  • A. García, J. Llibre and S. Maza, The Hopf cyclicity of the centers of a class of quintic polynomial vector fields}, J. Differential Equations 258 (2015), no. 6, 1990–2009.
  • Buica, I.A. García and S. Maza, Multiple Hopf bifurcation in R^3 and inverse Jacobi multipliers,J. Differential Equations, 256 (2014), no. 1, 310–325.
  • A. García, J. Llibre and S. Maza, On the periòdic orbit bifurcating from a zero Hopf bifurcation in systems with two slow and one fast variables, Appl. Math. Comput. 232 (2014), 84—90.
 • Contribució a congressos els darrers 5 anys:
  • Center cyclicity on center manifolds of polynomial families of vector felds", NoLineal 2018, International Conference on Nonlinear Mathematics and Physics, Málaga (Spain), 2018.
  • Cyclicity on center manifolds of 3-dimensional polynomial families of vector felds, The 11th AIMS Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Applications, Orlando, Florida (USA), 2016.
  • Center cyclicity of a family of quintic polynomial vector fields, XXIV CEDYA / XIV CMA, Cádiz (Spain), 2015.
  • Properties of monodromic points on center manifolds in R^3 via Lie symmetries. 12th Conference on Dynamical Systems,Theory and Applications, Lodz (Poland), December 2-5, 2013.
  • Properties of monodromic points on center manifolds in R^3 via Lie symmetries. 12th Conference on Dynamical Systems, Theory and Applications, Lodz (Poland), December 2-5, 2013
EspLOGO
 • h-index: 6
 • Total de citas: 88
 • Total de publicacions de primer cuartil: 18
 • Publicaciones totales en revistas: 24
 • Premio extraordinario de Doctorado UdL 2010/11
 • Tramos de investigación: 2 (2005-2017).
 • Participación en proyectos de investigación los últimos 5 años:
  • Métodos cualitativos en sistemas diferenciales continuos. MICINN (Ministerio de Ciencia e Innovación). Ref:MTM2014-53703-P. 2015-2017.
  • Órbitas periódicas e integrabilidad en sistemas diferenciales continuos. MINECO (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad). Ref: MTM2017-84383-P. 2018-2020.
  • Sistemes Dinàmics Aplicats en Energia Solar. Modalidad: B--Grup de Recerca consolidat. Generalitat de Catalunya, AGAUR. Ref: 2017SGR-1276. 2018-2022.
 • Publicaciones (las 5 últimas/más importantes):
  • A. García, J. Llibre and S. Maza, On the multiple zeros of a real analytic function with applications to the averaging theory of differential equations, Nonlinearity 31 (2018), 2666-2688.
  • A. García, S. Maza and D.S. Shafer, Cyclicity of polynomial nondegenerate centers on center manifolds, J. Differential Equations 265 (2018), 5767-5808.
  • A. García, J. Llibre and S. Maza, The Hopf cyclicity of the centers of a class of quintic polynomial vector fields}, J. Differential Equations 258 (2015), no. 6, 1990–2009.
  • Buica, I.A. García and S. Maza, Multiple Hopf bifurcation in R^3 and inverse Jacobi multipliers,J. Differential Equations, 256 (2014), no. 1, 310–325.
  • A. García, J. Llibre and S. Maza, On the periòdic orbit bifurcating from a zero Hopf bifurcation in systems with two slow and one fast variables, Appl. Math. Comput. 232 (2014), 84—90.
 • Contribuciónes en congresos los últimos 5 años:
  • Center cyclicity on center manifolds of polynomial families of vector felds", NoLineal 2018, International Conference on Nonlinear Mathematics and Physics, Málaga (Spain), 2018.
  • Cyclicity on center manifolds of 3-dimensional polynomial families of vector felds, The 11th AIMS Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Applications, Orlando, Florida (USA), 2016.
  • Center cyclicity of a family of quintic polynomial vector fields, XXIV CEDYA / XIV CMA, Cádiz (Spain), 2015.
  • Properties of monodromic points on center manifolds in R^3 via Lie symmetries. 12th Conference on Dynamical Systems,Theory and Applications, Lodz (Poland), December 2-5, 2013.
  • Properties of monodromic points on center manifolds in R^3 via Lie symmetries. 12th Conference on Dynamical Systems, Theory and Applications, Lodz (Poland), December 2-5, 2013
EngLOGO
 • Research stretch: 3 (1996-2013).
 • 2010 UdL Extraordinary PhD Award
 • Publications in peer-reviewed journals: 24
 • First quartil publications: 18
 • Number of citations: 88
 • h-index: 6
 • Participation in research projects in the last 5 years:
  • Métodos cualitativos en sistemas diferenciales continuos. MICINN (Ministerio de Ciencia e Innovación). Ref:MTM2014-53703-P. 2015-2017.
  • Órbitas periódicas e integrabilidad en sistemas diferenciales continuos. MINECO (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad). Ref: MTM2017-84383-P. 2018-2020.
  • Sistemes Dinàmics Aplicats en Energia Solar. Modalidad: B--Grup de Recerca consolidat. Generalitat de Catalunya, AGAUR. Ref: 2017SGR-1276. 2018-2022.
 • Publications (last 5 / most important):
  • A. García, J. Llibre and S. Maza, On the multiple zeros of a real analytic function with applications to the averaging theory of differential equations, Nonlinearity 31 (2018), 2666-2688.
  • A. García, S. Maza and D.S. Shafer, Cyclicity of polynomial nondegenerate centers on center manifolds, J. Differential Equations 265 (2018), 5767-5808.
  • A. García, J. Llibre and S. Maza, The Hopf cyclicity of the centers of a class of quintic polynomial vector fields}, J. Differential Equations 258 (2015), no. 6, 1990–2009.
  • Buica, I.A. García and S. Maza, Multiple Hopf bifurcation in R^3 and inverse Jacobi multipliers,J. Differential Equations, 256 (2014), no. 1, 310–325.
  • A. García, J. Llibre and S. Maza, On the periòdic orbit bifurcating from a zero Hopf bifurcation in systems with two slow and one fast variables, Appl. Math. Comput. 232 (2014), 84—90.
 • Contribution to congresses in the last 5 years:
  • Center cyclicity on center manifolds of polynomial families of vector felds", NoLineal 2018, International Conference on Nonlinear Mathematics and Physics, Málaga (Spain), 2018.
  • Cyclicity on center manifolds of 3-dimensional polynomial families of vector felds, The 11th AIMS Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Applications, Orlando, Florida (USA), 2016.
  • Center cyclicity of a family of quintic polynomial vector fields, XXIV CEDYA / XIV CMA, Cádiz (Spain), 2015.
  • Properties of monodromic points on center manifolds in R^3 via Lie symmetries. 12th Conference on Dynamical Systems,Theory and Applications, Lodz (Poland), December 2-5, 2013.
  • Properties of monodromic points on center manifolds in R^3 via Lie symmetries. 12th Conference on Dynamical Systems,Theory and Applications, Lodz (Poland), December 2-5, 2013

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

   Darrera modificació: