AQU Catalunya publica l'enquesta de satisfacció dels graduats i les graduades

Descarregar Pdf

Les universitats catalanes en coordinació amb AQU Catalunya realitzen, des de l'any 2015 en el cas dels graus, i des del 2017 en el de màsters, una enquesta per conèixer quina és la satisfacció de la població titulada recent en relació amb la carrera que acaben de cursar.

L'enquesta proporciona indicadors comuns per a la millora dels ensenyaments en les dimensions de satisfacció amb l'ensenyament aprenentatge, els serveis i equipaments, l'impacte personal que ha tingut en l'alumne/a, etc.

Desgranats alguns dels aspectes generals de l'enquesta respecte a les quatre titulacions de l'Escola Politècnica Superior que hi estan representades (Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació -GATE-, Grau en Enginyeria Informàtica -GEI-, Grau en Enginyeria Mecànica -GEM- i Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica -GEEIA-), observem que:

Pel que fa al GATE obté un índex d'ocupabilitat del 95,6%, superior a la mitjana de les universitats públiques catalanes que és del 91,9% i els titulats que treballen exerceixen unes funcions específiques de la titulació en un 57,98% dels casos. Pel que fa als índexs de satisfacció dels nostres titulats vers la titulació cal destacar que el 80,5% tornarien a triar la mateixa carrera amb un índex de satisfacció del 78,3%. La puntuació mitjana atorgada al GATE per part dels seus titulats és un 7,3, per sobre del 6,8 de la mitjana de les universitats públiques catalanes.

Pel que fa al GEI obté un índex d'ocupabilitat del 97,1%, molt similar a la mitjana de les universitats públiques catalanes que és del 97,4% i els titulats que treballen exerceixen unes funcions específiques de la titulació en un 45,7% dels casos, l'índex més baix de tots els titulats del sistema universitari català. Pel que fa als índexs de satisfacció dels nostres titulats vers la titulació cal destacar que el 80,5% tornarien a triar la mateixa carrera amb un índex de satisfacció del 78,3%. La puntuació mitjana atorgada al GEI per part dels seus titulats és un 7,3, per sobre del 6,8 de la mitjana de les universitats públiques catalanes.

Pel que fa a la branca dels enginyers tècnics (GEM i GEEIA) l'índex d'ocupabilitat més lat de tot el sistema universitari català amb un 100% d'ocupabilitat, molt superior a la mitjana de les universitats públiques catalanes que és del 92%. No obstant els titulats que treballen exerceixen unes funcions específiques de la titulació en un 48,6% dels casos. Pel que fa als índexs de satisfacció dels nostres titulats vers la titulació cal destacar que el 84,4% dels titulats del GEM tornarien a triar la mateixa carrera amb un índex de satisfacció del 78,7%. La puntuació mitjana atorgada al GEM per part dels seus titulats és un 7,4. L'índex de satisfacció dels graduats del GEEIA és del 87,8%, molt superior a la mitjana del 69,5% i la puntuació mitjana atorgada al GEEIA per part dels seus titulats és un 7,8.

Finalment l'enquesta també mostra dades generals d'ocupació dels màsters. Els dos màsters de l'EPS representats a l'enquesta (Màster en Enginyeria Informàtica i Màster en Enginyeria Industrial) aconsegueixen uns valors molt similars: sobre un 94% d'índex satisfacció (l'índex mitjà està en un 92%) i els nostres titulats de màster exerceixen funcions específiques de la titulació en un 68,2% dels casos.

Podeu consultar la totalitat de l'enquesta en aquest ENLLAÇ