Alberto Riverola i Jordi Mateo, Premis Extraordinaris de Doctorat UdL 2022

Descarregar Pdf

D’acord amb la normativa dels ensenyaments de Doctorat de la Universitat de Lleida, correspon al Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat proposar al Consell de Govern atorgar els Premis Extraordinaris de Doctorat 2022 adreçats a doctors o doctores que hagin obtingut Menció Cum Laude en la defensa de la tesi en l'any acadèmic que determina la convocatòria.

Atesa la proposta que presenten les Comissions Assessores nomenades a l'efecte per les corresponents Comissions Acadèmiques dels diferents Programes de Doctorat, s’acorda proposar que s'atorgui els següent Premis Extraordinaris de Doctorat vinculats amb l’Escola Politècnica Superior a:

Informàtica i Matemàtica

  • Jordi Mateo Fornés
  • Títol de la Tesi: CLOUD SYSTEMS AND HPC AS A SERVICE OF AGROINDUSTRY
  • Direcció: Dr. Francesc Xavier Solsona Tehas i Dr. Luis Miquel Pla Aragonés

Enginyeria Industrial

  • Alberto Riverola Lacasta
  • Títol de la Tesi: DIELECTRIC SOLAR CONCENTRATORS FOR BUILDING INTEGRATION OF HYBRID PHOTOVOLTAIC-THERMAL SYSTEMS
  • Direcció: Dr. Daniel Chemisana Villegas

En aquest enllaç podeu consultar la resta de premis extraordinaris de doctorat atorgats a la UdL