Alumnes del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació van visitar la planta de producció de Prefabricats Pujol a Mollerussa

Descarregar Pdf
DSC00226
El grup d'alumnes a a planta de producció de Prefabricats Pujol a Mollerussa

El passat 26/10/2023 els alumnes de Materials II del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació de l'EPS-UdL, assignatura impartida pel professor J.Ramon Castro, van visitar la planta de producció de Prefabricats Pujol a Mollerussa. 

van ser rebuts pel Sr. Antoni Sarradell Pamies, Enginyer de Camins, Canals i Ports, representat a Prefabricats Pujol. Presentada l’empresa i les línies de negoci més rellevants que han convertit una empresa nacional en una multinacional, es van visitar diverses seccions del grup Pujol: Ferrofet Catalana.- fabricació de ferralla d’armar; secció de semi-biguetes, biguetes i plaques alveolades pretesades; secció de grans bigues pretesades peraltades fins 52 m de longitud; i, secció de formigó auto-compactant per façanes de naus i formigó arquitectònic. 

També es va realitzar un assaig a flexió simple per 4 punts fins a trencament d'una bigueta pretesada de 5 m de longitud i 18 cm de cantell amb cap comprimit de formigó in situ, simulant una secció en "T" d'un forjat d'edificació convencional (HP50/HA25). L’assaig va permetre veure de primera mà un trencament dúctil de la bigueta en el seu terç central.