Baròmetre del sector tecnològic a Catalunya 2016

Descarregar Pdf

El Cercle Tecnològic de Catalunya impulsa el Baròmetre del Sector Tecnològic a Catalunya 2016, una anàlisi qualitativa i quantitativa de la situació del sector de les tecnologies de la informació i la comunicació a Catalunya que enguany arriba a la vuitena edició i es consolida com un document de referència imprescindible en diferents àmbits del sector TIC català.

El sector tecnològic català, format per les empreses que ofereixen serveis i productes tecnològics, es compon de 12.496 empreses. Aquesta xifra mostra el creixement en el sector després de l'increment en el nombre d'empreses respecte a anys anteriors:

Barometro 1

Pel que fa a la internacionalització de les empreses del sector tecnològic, cal destacar que el 40% de les empreses ja consideren els territoris estrangers com a principals zones on desenvolupar el seu negoci.

L'evolució de la facturació de l'oferta en els últims anys mostra una tendència positiva. El nombre d'empreses que milloren resultats passa el 57% al 62% dels enquestats, i les previsions per a l'any següent indiquen un increment encara més pronunciat. Aquest augment coincideix amb un increment en el nombre de clients, com afirmen haver experimentat el 64% de les empreses de l'oferta durant 2015.

la percepció de la situació del sector tecnològic per part de les empreses que l'integren continua la seva evolució a l'alça experimentada des de 2008. Això es pot relacionar amb una millor situació financera del sector, exemplificada en l'augment de la facturació, al marge d'explotació i en el nombre de clients.

Barometro 2

Les tecnologies més consolidades i amb més oferta són les de Seguretat, Mobilitat, Xarxes Socials i Cloud amb molta diferència respecte a la resta. Durant 2015, Cloud Computing, Big Data i Analitics han estat les àrees que més oferta han incorporat. Concretament, l'estudi situa el Big Data com a element diferencial en la innovació de la demanda a Catalunya.

barometro 5

Tanmateix no és el mateix invertir en tecnologia que transformar-se digitalment: la preparació per a la transformació digital passa per tenir plans estratègics de creixement amb la participació de la tecnologia i sembla que una majoria de les empreses catalanes està predisposada a enfrontar aquest repte.

barometro 4

D'altra banda, la demanda de professionals tecnològics no prové únicament d'empreses del sector, sinó que empreses que utilitzen serveis i productes tecnològics també requereixen d'aquest tipus de perfils. Concretament, l'enquesta mostra els següents resultats en relació als perfils tecnològics demandats per empreses d'altres sectors:

barometro 5

El sector tecnològic ha estat històricament un sector predominantment masculí, començant per la formació universitària dels graus relacionats amb el STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics - Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques). Actualment, aquesta tendència continua sent molt preocupant per al sector: Tot i que en el conjunt de l'entorn universitari hi ha més dones que homes, únicament un 0,9% de les dones opta per estudiar un grau tecnològic, mentre que aquesta ràtio és del 10% entre els homes.

Com a conseqüència, hi ha una relació propera al 1/10 entre dones i homes en aquests estudis, fet que posteriorment es reflecteix en el mercat laboral.

barometre 6

Podeu consultar l'informe complet AQUÍ