El professor Julià Coma, investigador destacat en l’Informe de l’Observatori de la Producció Científica de l’Arquitectura Tècnica i l’Enginyeria d’Edificació

Descarregar Pdf
team-member_163414776744
Dr. Julià Coma Arpon

El Dr. Julià Coma Arpon, professor i coordinador del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació de l’Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida apareix situat en posicions capdavanteres en diversos indicadors bibliomètrics que registren la producció científica a les bases de dades WOS, SCOPUS, CSIC, ResearchGate o Google Académico, en l’Informe de l’Observatori de la Producció Científica de l’Arquitectura Tècnica i l’Enginyeria d’Edificació.

L’edició d’aquest any es pot descarregar en PDF aquest enllaç: https://digibug.ugr.es/handle/10481/92205

Aquesta publicació sintetitza i presenta les dades més significatives de la producció científica de la professió, fent múltiples enfocaments utilitzant diverses fonts d’informació: Universitats, Col·legis Professionals i Consell, Portals de recerca, Biblioteques i Repositoris i dades aportades pels mateixos interessats.

Entre les dades que s’hi publiquen es pot extreure que 22 universitats imparteixen la titulació durant el curs 2023-24 a Espanya, essent un nombre estable des del curs 2021-22. Aquelles universitats que han tingut o tenen relació amb aquesta disciplina ja sigui per impartir la titulació o per tenir docents o investigadors de l´Arquitectura Tècnica i l’Enginyeria d´Edificació són 61 i el nombre de docents investigadors de l´Arquitectura Tècnica i l’Enginyeria d´Edificació estudiats són 1.114.

Els documents científics totals que estan registrats i analitzats són prop de 4.000 i s’hi presenta 76 taules i 113 gràfiques, completant un treball molt extens. Tanmateix, els camps de recerca augmenten any rere any amb especial impacte en els nous reptes que es plantegen al món de la construcció: construcció industrialitzada, rehabilitació energètica, sostenibilitat, Lean i BIM construcció, medi ambient, certificats verds, economia circular, energies i materials sostenibles, intel·ligència artificial i, sobretot la gestió integral de tot el procés constructiu.