El sector de les TIC i les Telecomunicacions són els perfils més sol·licitats per les empreses

Segons dades de l'informe Spring Professionals Els + buscats de 2018 (Adecco)

Descarregar Pdf

Un any més, Adecco ha publicat l'informe Spring Professionals Els + buscats de 2018, amb la intenció de donar a conèixer els perfils professionals que demanden les empreses. En general aquestes busquen candidats amb un perfil multidisciplinari, amb una gran polivalència, capacitat analítica i orientació a resultats, així com una visió estratègica, proactividad i adaptació al canvi.

El coneixement d'idiomes, com l'anglès, és ja gairebé un requisit indispensable, i cada vegada es valora més el domini d'una tercera llengua.

Aquest any 2018 el sector de les TIC i Telecomunicacions són els perfilsmés demandats, especialment a l'àrea de seguretat i de tractament de dades.

En general, els perfils dels estudis qiue s'imparteixen a l'Escola Politècnica Superior de la UdL apareixen com els més buscats del ràmquing: informàtica, informàtica i ADE, enginyeria, enginyeria industrial, ...

Per sectors, aquests seran els perfils més demandats i més cotitzats d'aquest any 2018:

  1. TELECOMUNICACIONS

- Més buscat: Enginyer de Prevenda de Solucions Telco. Es busquen enginyers amb una bona base tècnica i amb dots comercials. Es requereix una titulació en Telecomunicacions o Informàtica

- Més cotitzat: Expert en Seguretat IT i Dades de la Informació. Cal tenir una llicenciatura en Enginyeria Informàtica i un nivell d'anglès fluid.

  1. TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

- Més buscat: Fullstack Developer. És un programador amb un perfil tècnic molt complet, que coneix el referent al back-end i també al front-end, amb una titulació en Enginyeria Informàtica o Telecomunicacions

- Més cotitzat: Big Data Architect. És un perfil capaç de crear un ecosistema de dades potent, efectiu i compacte.

  1. COMERCIAL

- Més buscat: Key Account Manager. És la persona encarregada de gestionar els comptes claus de l'empresa. Es busquen llicenciats en Administració d'empreses i es valora un màster en Màrqueting i un alt nivell d'anglès.

- Més cotitzat: Export Area Manager. És un perfil capaç de controlar les accions comercials orientades al mercat internacional. Es busquen persones titulades en ADE, Comerç Internacional o Economia.

  1. MÀRQUETING

- Més buscat: Chief Digital Officer. El màrqueting digital, gràcies a l'i-commerce, és un sector en auge que busca perfils que treballin en la visibilitat de les companyies, les seves marques, productes i serveis.

- Més cotitzat: Head of Programmatic Trader. Són els encarregats de la compra programàtica, un sistema de compra d'impressions de publicitat de manera automatitzada. Són necessaris coneixements en Big Data.

  1. ENGINYERIA I INDÚSTRIA

- Més buscat: Enginyer de Qualitat. A causa del compliment obligatori de les normes i estàndards de qualitat (ISO 9.001). Es requereix una Enginyeria i coneixements d'anglès.

- Més cotitzat: Plant Manager. És el responsable de la coordinació de tota la planta i del control del compte de resultats. Es busquen titulats en Enginyeria amb un MBA i anglès fluid.