Els investigadors de l’EPS de la UdL, Luisa F. Cabeza i Daniel Chemisana, distingits pel programa ICREA Academia 2018

El programa distingeix l’excel·lència de la seva recerca

Descarregar Pdf

La Generalitat de Catalunya ha distingit els professors de l’Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida (UdL) Luisa F. Cabeza Fabra i Daniel Chemisana Villegas en la darrera convocatòria del programa ICREA Acadèmia 2018.

ICREA, Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, es dirigeix a incentivar i recompensar l'excel·lència investigadora del personal docent i investigador (PDI) doctor amb vinculació permanent a les universitats públiques de Catalunya. Es tracta d'un programa d'intensificació de la recerca destinat exclusivament al professorat universitari que està impartint docència i que es troba en fase plenament activa i d'expansió de la seva activitat investigadora. Es contribueix així a la intensificació de la recerca i a la retenció de talent investigador dins del sistema universitari de Catalunya.

La Dra. Cabeza i el Dr. Chemisana han estat els dos únics docents de la UdL distingits en aquesta convocatòria ICREA 2018 d’un total de 45 guardonats elegits d’entre 324 aspirants. La selecció dels candidats a ICREA es basa en la revisió d'experts, on els únics criteris són l'excel·lència i el lideratge científics.

El reconeixement com a investigador ICREA Acadèmia implica la dedicació prioritària a activitats de recerca en una universitat pública de Catalunya durant els cinc anys de durada del programa. Així, el programa contribueix a intensificar la recerca que duen a terme professors universitaris que es troben en una fase totalment activa i expansiva de la seva carrera investigadora. Els guanyadors del guardó ICREA Acadèmia reben una subvenció per a la recerca durant un període de cinc anys.

Els premis es lliuraran properament en una cerimònia oficial. 

 


 

Luisa F. Cabeza Fabra és professora  titular a la Universitat de Lleida. Es va graduar a l'Institut Químic de Sarrià (Universitat Ramon Llull, Barcelona) en Enginyeria Química a 1992 i en Enginyeria Industrial a l'any 1993, va obtenir el Mestratge en Gestió Industrial el 1995 i el seu doctorat en Enginyeria Industrial a l'any 1996. Va ser  investigador post-doctoral al Departament d'Agricultura, ERRC a Filadèlfia des de 1996 a 1998, i en 1999 es va incorporar a la Universitat de Lleida i va crear el grup de recerca GREA. És autora de més de 100 publicacions i protagonista activa en diversos fòrums internacionals, com l'Agència Internacional d'Energia (AIE), el Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC), i el RHC Renewable Heating & Cooling - Plataforma Tecnològica Europea.

Cal destacar que la Dra. Cabeza ja va gaudir en el període 2013-2017 d'una beca ICREA Academia (+ info).

Va començar a treballar en l'emmagatzematge d'energia termoquímica, sense deixar de banda la recerca amb un emmagatzematge tèrmic sensible i emmagatzematge de calor latent. En l'àrea d'emmagatzematge d'energia termoquímica, va treballar en el desenvolupament de la tecnologia de sorption per a calefacció i refrigeració d'edificis Els seus interessos de recerca se centren en l'eficiència energètica i sistemes renovables. Actualment, se centra principalment en l'emmagatzematge d'energia tèrmica, a partir de materials dels sistemes i aplicacions, amb gran interès pel punt de vista ambiental, incloent l'energia incorporada i les consideracions de mitigació de CO2. Actualment és la directora de l'Institut Politècnic d'Innovació i Recerca en Sostenibilitat (INSPIRES) de la UdL.

 

Daniel Chemisana Villegas  va iniciar la seva activitat com a professor a la Universitat de Lleida l’any 2010, essent des de 2017 catedràtic de Física Aplicada de la Escola Politècnica Superior. Dirigeix el grup SGR Sistemes Dinàmics Aplicats en Energia Solar, que aglutina a professors de les Àrees de Coneixement de Matemàtiques Aplicades (Sistemes Dinàmics) i Física Aplicada (Energia Solar). És en l'actualitat el professor més jove a haver obtingut la càtedra i la distinció ICREA Acadèmia de la Universitat de Lleida.

La línia de recerca del Dr. Chemisana consisteix en la combinació d'elements òptics i fotovoltaics amb l'objectiu d'optimitzar el comportament dels sistemes solars integrats en edificis. El fet d'operar sota condicions de contorn com la il·luminació solar (policromàtica i amb incidència variable deguda a la trajectòria solar) i les pròpies de la integració arquitectònica (orientació determinada, comportament addicional al de generació com a element constructiu, necessitat de minimització de moviments, etc.) eleven considerablement la dificultat i complexitat del sistema. Addicionalment, cal considerar que els condicionants imposats en moltes ocasions són antagònics (per exemple: generar la màxima electricitat i produir il·luminació natural). És a dir, s'han d'implementar metodologies d'obtenció de solucions de compromís que, d'acord als requeriments de l'aplicació en concret, maximitzin l'eficiència/comportament de forma acoblada. De forma general es pretén afavorir i impulsar la consecució d'edificis energèticament eficients (de consum nul o gairebé nul) mitjançant el desenvolupament de sistemes solars innovadors integrats arquitectònicament.

Àrea de Comunicació - Oficina de Premsa UdL: ICREA Acadèmia per a dos investigadors de l'Escola Politècnica Superior