Els titulats en Enginyeria informàtica de l'EPS-UdL, amb un 100% d'inserció laboral segons l'estudi de l'AQU

Descarregar Pdf

Alumnes (36)

Tots els titulats en Enginyeria Informàtica de la Universitat de Lleida (UdL) troben feina, segons el 5è estudi d'Inserció laboral dels graduats i graduades de les universitats catalanes de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), que ha enquestat 17.337 graduats de les antigues titulacions de cicles (llicenciatures, diplomatures...) i 1.426 titulats de doctorats entre els anys 2009 i 2010.

El treball assenyala que la taxa d'ocupació d'Informàtica a la UdL és del 100%, mentre la mitjana catalana se situa en el 94,2%. La gran majoria, segons l'AQU, van trobar feina en els primers tres mesos després de graduar-se.

Oficina de Premsa UdL