Estudi ACUP: Impactes de les universitats públiques catalanes a la societat

Descarregar Pdf

ACUP_LogoG

L'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) va presentar l'estudi Impactes de les universitats públiques catalanes a la societat on analitza l'activitat de les vuit universitats públiques catalanes i la seva repercussió en la societat i l'economia del país.

Algunes de les principals dades que es poden extreure de l'estudi són:

La formació dels professionals que requereix la societat és i ha estat la funció més important de la universitat des del seu naixement. Destaca l'augment espectacular del percentatge d'accés a la universitat: mentre que l'any 1977 poc més del 3% de la població catalana en edat de treballar disposava d'un títol universitari, el 2007, la proporció havia augmentat a més del 15%. La població d'entre vint-i-cinc i seixanta-quatre anys amb estudis superiors assoleix un valor a Catalunya que se situa a l'entorn del 29%, cosa que suposa un percentatge superior a la mitjana de la UE (25,8%).

Un dels canvis més rellevant que s'ha produït és l'increment de la presència de dones estudiants a la Universitat: mentre el curs 1973-1974 hi havia una participació del 37% de dones en les aules de les universitats públiques, el curs 2009-2010 el percentatge era del 54,6%.

Les universitats públiques catalanes produeixen més del 60% del total de la recerca que es fa a Catalunya, el que suposa el 28,5% de la producció en el conjunt de l'Estat Espanyol i el 0,8% de la producció a nivell mundial.

En els darrers vint anys, Catalunya ha quadruplicat el seu personal investigador. Concretament, en el període 2004- 2008 el personal investigador en l'Administració pública s'ha incrementat un 97%, mentre que el de les empreses i les universitats, ho han fet un 20% i un 17% respectivament.

Les universitats de Catalunya han incrementat el nombre de publicacions un 74,8%, el doble que la mitjana mundial, que ho ha fet en un 35,3%. Els darrers cursos s'ha llegit una mitjana de 1.500 tesis doctorals a les universitats públiques catalanes. La mitjana de cites de la producció científica catalana supera la mitjana mundial en un 34%

Les universitats destaquen com a motors de desenvolupament i de creixement econòmic de primera magnitud. Més enllà dels seus propis empleats, es calcula que les universitats publiques generen més de 40.000 llocs de treball, la majoria dels quals són d'alta qualificació tècnicoprofessional i, per tant, amb un alt impacte en el capital humà i social del país

L'impacte econòmic directe i indirecte de l'existència de les vuit universitats públiques catalanes se situa a l'entorn de l'1% del PIB.

L'increment de les sol·licituds de patents ha estat del 89%, duplicant l'increment que han tingut la mitjana dels països de la UE (43%) i també per sobre de la mitjana d'increment mundial que fou del 67%.

índex