Estudi de la Fundación VASS i la UAM: "Empleabilidad y Talento Digital 2019"

Descarregar Pdf

L'estudi ‘Empleabilidad y Talento Digital 2019’ elaborat per la Fundación VASS i la Universidad Autónoma de Madrid en el que han participat experts de 50 companyies i institucions del sector TIC i prop de mil estudiants d'últims cursos d'enginyeries de Telecomunicacions i Informàtica, pertanyents a 19 universitats amb presència en un total de 42 províncies espanyoles,  posa de manifest el potencial del sector TIC al nostre país, i alhora assenyala l'escassetat de perfils i competències digitals com la principal causa del dèficit de talent digital que existeix actualment.

Un dèficit que, si s’aconseguís resoldre, crearia un 15% més d'ocupació especialitzada, i alhora, el sector TIC aportaria a l'empresa espanyola 360 milions d'euros a l'any.

El problema més greu es que en comptes d’avançar cap una millora, les dades de matriculació universitària del jovent del país en graus TIC i d’enginyeria dels darrers anys no fan més que incrementar la bretxa entre el que busquen les empreses i el talent dels graduats.

En definitiva, hi ha molta demanda laboral i poca oferta de talent TIC a Espanya. De fet, l’informe mostra que per cada recent graduat, hi ha més de 6 empreses ocupadores optant per fer-se amb els seus serveis professionals. A més, aquesta ratio s’incrementarà ja que Espanya és el país europeu on més ha crescut el nombre d'empreses que ofereixen treball a especialistes TIC en els últims set anys (fins a 160.000 empreses requereixen incorporar aquests perfils). Per contra, els joves titulats que anualment surten al mercat laboral, ja siguin universitàries o de formació professional, són només 25.000.

La millora d’aquesta ratio oferta/demanda laboral  hauria de venir de tres grans eixos segons l’estudi:

  • Per part de les universitats caldria millorar les taxes d'abandó durant el primer any que actualment i en conjunt superen el 30% en les enginyeries informàtiques i també caldria rebaixar el temps que triguen els estudiants a acabar la seva carrera (5,32 anys en els itineraris de 4 anys, un 10% més que la mitjana espanyola)
  • D'igual manera, aquest informe assenyala la necessitat d'entendre les motivacions dels estudiants a l'hora de triar el seu futur professional. I aquest fet implica directament a les empreses. Els graduats recolzen la decisió d’anar a treballar a una empresa en factors extrasalarials relacionats amb l'entorn laboral, l'estabilitat laboral substanciada en un contracte indefinit, la flexibilitat d'horaris i l'existència d'un pla de carrera professional; Aquesta factors són els que les empreses haurien de tenir molt en compte també a l'hora de captar talent.
  • I Finalment, un tercer repte és el relacionat amb les polítiques de gènere. Encara que en el sector TIC la taxa de desocupació femenina és mínima (un 8,1% per a dones de 25 a 34 anys, enfront del 19,3% general), les joves que aposten per estudis universitaris d'enginyeria informàtica representen només un 14% de l'alumnat.