Gabriel Pérez, guardonat amb una de les mencions d'excel·lència a l'activitat docent de la UdL

Descarregar Pdf

La Universitat de Lleida (UdL) ha lliurat les mencions d'excel·lència a l'activitat docent del professorat; Uns guardons que la UdL lliura des de l’any 2007 al professorat que assoleix els màxims resultats en tots els criteris recollits en el Manual d'avaluació de l'activitat docent del professorat.

Una de les dues mencions d'excel·lència a l'activitat docent atorgades a la UdL en el curs 2018-19 ha estat per a en Gabriel Pérez Luque, professor del departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial a l'Escola Politècnica Superior (EPS).

Gabriel Pérez Luque, enginyer Agrònom per l’Escola Tècnica i Superior d’Enginyeria Agrària de Lleida, de la Universitat de Lleida i Doctor per l'Escola Tècnica i Superior d’Arquitectura de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya exerceix docència al grau en Arquitectura Tècnica i Edificació, on actualment acupa el càrrec de coordinador, i el Grau en Enginyeria Mecànica a l’EPS.

Gabriel Pérez ha estat el tercer professor de l’EPS en aconseguir aquesta distinció: l’any 2007 va ser guardonada la professora Luisa F. Cabeza i els anys 2013 i 2018  ho va aconseguir el professor Carlos Ansótegui. [Veure llistat guardonats]

Tradicionalment el rector de la Universitat de Lleida lliurava personalment aquests reconeixements en un acte públic; L’actual situació sanitària ha impossibilitat enguany aquest acte presencial.

Àrea de Comunicació - Oficina de Premsa UdL: La UdL reconeix l'excel·lència dels professors Eduardo Blanco i Gabriel Pérez