Informe Adecco Los + buscados: Enginyeria i Tecnologies de la Informació, els perfils més demandats al 2017

Descarregar Pdf
Titular prremsa

L'informe Adecco Los + buscados de Spring Professional de 2017 realitza previsions d'ocupació sobre els perfils més demandats i més cotitzats del mercat de treball espanyol al 2017.

Segons l'informe, l'Enginyeria, les Tecnologies de la Informació, la distribució i el comerç i la logística són els sectors que demanden més professionals aquest any 2017. Al sector telco el perfil més buscat és el d'Enginyer de Xarxes i el més cotitzat el d'Enginyer de Seguretat IT. En el cas del sector IT, els perfils són Desenvolupador de Programari .NET (el més buscat) i Consultor SAP (el més cotitzat). Un altre perfil tecnològic buscat és el d'E-Commerce Manager (sector màrqueting).

Es tracta de perfils molt diferents per la seva formació i especificitats però amb un denominador comú: ser estratègics per als sectors que els reclamen.

vvvvvvvvvv

A més, cada vegada és més important que aquests nous professionals tinguin un perfil multidisciplinari, amb una gran polivalència, capacitat analítica i orientació a resultats, així com una visió estratègica, proactivitat i adaptació al canvi, necessitats que estan més presents que mai a les empreses . A més, augmenta notablement la recerca de persones que comptin amb experiència internacional per als nous llocs a cobrir, sense deixar de banda el domini d'idiomes, un requisit ja indispensable en qualsevol procés de selecció.

A més, el 2017 les companyies no perdran de vista la necessitat de comptar cada vegada més amb perfils tecnològics. I és que l'àrea IT i TELCO no para de expandir-se i oferir noves oportunitats laborals, no sempre fàcils de cobrir per a les empreses. Tant és així que, segons dades de la Unió Europea, fins al 2020 es crearan 900.000 nous llocs de treball tecnològics.