Informe Adecco. Ocupabilitat en el mercat laboral

Descarregar Pdf

ingeniero5555zr4

D'acord a les dades publicades en un informe d'Adecco, l'ocupabilitat en el mercat laboral espanyol es centra en les titulacions lligades a l'economia, l'empresa i la industria.

De l'estudi d'Adecco es desprén que els Enginyers Industrials i els Enginyers Tècnics Indistrials es situen en el segón i el tercer lloc, respectivament, dels professionals més buscats pel mercat. Així mateix, també cal destacar que en el vuitè lloc de les titulacions amb més demanda laboral es situa l'Enginyeria Informàtica.

Informe Adecco

Recull de Premsa

Cinco Dias  22-06-10  [pdf]

Segre  22-06-10  [pdf]