Informe TICJob: els perfils professionals TIC augmenten la seva demanda un 7% al gener de 2017

Descarregar Pdf

Capturawwwww

D'acord a les dades ofertes pel portal d'ocupació especialitzada Ticjob.es, la demanda d'ocupació TIC al nostre país segueix essent un  valor a l'alça. Així ho reflecteixen les últimes dades disponibles en aquest mercat, en registrar-se uns 9.878 nous llocs de treball relacionats amb les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions a Espanya; un 7% més que el mateix mes del passat any.

Que les ocupacions de base tecnològica i digital són el futur no és cap novetat: s'espera que la digitalització generi 1.250.000 ocupacions a Espanya en cinc anys. En aquest sentit, els analistes programadors segueixen sent els professionals tecnològics més demandats (41% de les ofertes laborals), mateix percentatge que el dels programadors i per sobre dels consultors o especialistes (18% dels llocs).

Capturarrrrrrrrrr

A causa de l'augment de projectes IT (Webs, aplicacions, bases de dades…) es fa imprescindible dotar-los de seguretat; Per això, els professionals especialitzats en Ciberseguridad s'han convertit en un perfil molt cotitzat. D'altra banda, els experts en Big Data també cobren especial rellevància i són fonamentals: l'ús de les xarxes socials i la connectivitat manegen enormes quantitats de dades que necessiten ser tractades.

Sobre les tecnologies més representatives, les més exigides al gener per les companyies segueixen sent Java (51%), Javascript (27%) i .NET (22%),

Per zones geogràfiques, Madrid segueix concentrant el 53% de tot el nou empro TIC que es genera al nostre país. Darrere apareixen Catalunya (19%) i Andalusia (8%), mentre que la resta d'Espanya amb prou feines suposa el 20%.