L'AQU acredita amb Excel·lència el Grau en Enginyeria Informàtica

L'EPS, rep l'acreditació Favorable en la resta dels seus estudis avaluats.

Descarregar Pdf

L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) ha acreditat amb excel·lència el Grau en Enginyeria Informàtica (GEI) de l'Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida (UdL), essent aquesta la màxima qualificació possible.

Cal destacar que solament el 7,49% dels graus acreditats per AQU fins al moment, han obtingut aquesta valoració d'excel·lència (els títols de grau oficials a Catalunya són 561, dels quals sols 42 són titulacions de grau acreditades amb excel·lència) i que el GEI de l’EPS ha aconseguit aquesta acreditació per segon cop consecutiu (ja obtingué aquesta qualificació en l’acreditació de l’AQU de l’any 2016).

El Comitè d'avaluació externa, en el marc de les actuacions dutes a terme el passat mes de novembre en la visita d'acreditació virtual, ha destacat i valorat una sèrie de criteris específics de qualitat vers la nostra titulació. D'aquests aspectes destacats en l'acreditació del GEI, els més significatius són:

  • La gran cultura de la qualitat establerta en el centre d'acord amb les revisions periòdiques de la seva SIGC, de les accions de millora derivades i del Pla de Millora, que és molt exhaustiu.
  • La promoció i estabilització del personal docent amb un increment significatiu de catedràtics i agregats.
  • L'experiència industrial dels professors associats que formen part de la plantilla docent.
  • L'elevada satisfacció dels estudiants amb la competència docent i l'experiència investigadora/professional del professorat com mostren els resultats de l'enquesta final del programa de grau del curs 2020-21.
  • L'eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge, especialment pel que fa als serveis d'orientació acadèmica i professional.
  • L'impuls d'accions molt positives com el “Minor Internacional Global Acting in ICT”, signatura de conveni amb VIA University College, la introducció del treball per projectes transversals entre diverses assignatures, el desenvolupament d'activitats per a impulsar la inserció laboral com el Professional Gateway, o tallers de divulgació científics tècnics.

Així mateix, la comissió específica d'Enginyeria i Arquitectura de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes, després que s'hagin fet les visites externes que evidencien el bon funcionament d'aquestes titulacions, també ha emès els informes de valoració del funcionament de la titulació favorables per a aquests graus de l’escola:

AQU Catalunya té entre les seves funcions l'acreditació de les titulacions universitàries, és a dir, la comprovació a partir d'una visita externa que la titulació s'està desenvolupant tal com estava planificada en la verificació. Es tracta d'un procés pel qual han de passar totes les titulacions universitàries oficials abans dels sis anys des de la seva verificació inicial o última acreditació.

AQU Catalunya ha enviat aquests informes al Consell d'Universitats, qui resoldrà el procés amb la corresponent acreditació. Una vegada acreditats, AQU Catalunya publicarà els resultats de l'acreditació, i emetrà el segell i el certificat d'acreditació de la titulació, que es podran consultar en la web EUC Estudis, el portal web amb tota la informació sobre la qualitat de les titulacions universitàries oficials de Catalunya.

Finalment, cal recordar que totes aquestes titulacions de grau, així com les titulacions de màster en Enginyeria Informàtica i Màster en Enginyeria Industrial van obtenir, el passat mes d’abril, els segells internacionals de qualitat EUR-ACE (àmbit industrial) i Euro-Inf (àmbit informàtic) que atorga l'agència alemanya d'Acreditació de Programes d'Estudis en Enginyeria, Informàtica, Ciències Naturals i Matemàtiques ASIIN.

Es tracta d'una certificació per a titulacions d'enginyeria que identifica i valora els programes de grau i màster d'alta qualitat a Europa i l'estranger i que facilita la mobilitat acadèmica i professional dels nostres alumnes i titulats.

L'obtenció d'aquests segells s'emmarca en l'estratègia d'internacionalització engegada per l'EPS el curs 2015-2016 . Actualment, l'EPS oferta 12 dobles titulacions amb institucions de Dinamarca, Finlàndia, Brasil i Indonèsia i un Minor Internacional Global Acting in TIC que permet cursar durant un semestre assignatures en universitats dels Països Baixos, Bèlgica, Àustria, Sud-àfrica i a l'EPS de la UdL.