L'EPS obté uns resultats excel·lents en l'informe d'inserció laboral dels graduats universitaris catalans a l’any 2017

Assoleix una mitjana del 97,5% d'inserció laboral en els seus estudis de grau

Descarregar Pdf

Avui l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya a publicat  les dades de l'enquesta de Inserció Laboral per cada un dels títols de grau del Sistema Universitari Català, on es fa un seguiment de la inserció laboral dels graduats universitaris a l’any 2017.

En el portal Dades del sistema universitari català, s’hi troben els informes de resultats de la 6a edició de l’enquesta d’inserció laboral a les persones titulades de les universitats catalanes. Hi ha un informe per a cada titulació, organitzats per àmbit de coneixement.

L’enquesta pregunta per aspectes com ara:

  • L’ocupació (ocupació/atur, temps per trobar la primera feina, vies per a la inserció laboral, àmbit laboral, branques d’activitat, etc.),
  • La qualitat de l’ocupació (si es treballa del que es va estudiar, funcions que s’exerceixen, factors de contractació, estabilitat contractual, guanys anuals, satisfacció amb la feina, etc.) i
  • La satisfacció respecte dels estudis realitzats (competències adquirides, utilitat en el lloc de treball, intenció de repetir carrera, mobilitat, etc.).

Els estudis de Grau de l’Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida (UdL)  sobre els que s’ha realitzat l’enquesta d’inserció han estat: el Grau en Enginyeria Informàtica, el Grau en Enginyeria Mecànica i el Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació. Cal dir que els resultats assolits pels estudis de l’EPS de la UdL són excepcionals i, en algun cas es situen per sobre de la mitjana catalana.

En concret, el Grau en Enginyeria Informàtica de l’EPS assoleix una inserció laboral del 97,1%, essent la mitjana catalana de 97,4%. Tot i situar-se un pel per sota de la mitjana cal destacar que és la segona universitat (darrera la UPC) amb la millor inserció.

El Grau en Enginyeria Mecànica assoleix la plena ocupació. Aquest 100% d’inserció laboral està bastant per sobre de la mitjana catalana, que es situa en el 91,5% d’inserció i amb, per exemple un 12% més que alguna universitat com l’UPC.

Finalment pel que fa al Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació, les dades també són excepcionals ja que en un sector clarament castigat en aquests darrers anys, l’EPS aconsegueix un 95,6% d’inserció laboral, enfront al 91,9% de la mitjana estatal.