L'EPS rep l'acreditació favorable al Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

Descarregar Pdf

L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha acreditat favorablement el Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació (GATE) de l'Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida (UdL).

El Comitè d'avaluació externa, en el marc de les actuacions dutes a terme el passat mes de desembre en la visita d'acreditació virtual, destaca i valora una sèrie de criteris específics de qualitat vers la nostra titulació. D'aquests aspectes destacats en l'acreditació, els més significatius són:

  • Els valors dels indicadors d'inserció laboral dels graduats del GATE, d'acord amb el estudi d'inserció laboral AQU 2020 són molt satisfactoris (el 96,2% dels titulats estan treballant i el 76,4% ho fan realitzant funcions específiques de la titulació) i mostren un increment notable i una tendència a l'alça. Així mateix, es destaca el fet que les empreses es mostren altament satisfetes amb els nostres agregats, les seves habilitats i capacitats professionals i la seva autonomia i, en un pla més general l'extraordinària cooperació i relació entre l'EPS, les seves titulacions i el teixit empresarial/industrial local.
  • La tasca duta terme respecte a l'orientació acadèmica dels nostres alumnes vers la seva futura inserció laboral, destacant accions i estratègies com les Pràctiques Tutelades en Empresa, la Formació Dual, la Internacionalització, el Programa EPS PRO-GATEWAY, el Pla Néstor o els cursos Zero.
  • Es valora molt positivament les accions dutes a terme en relació a la coordinació docent del centre, així com la qualificació acadèmica i l'experiència docent i investigadora del nostre professorat, en el marc d'una cultura i qualitat del centre que contribueix a la millora continua. Aquest fet, a més a més s'avala per l'alt grau de satisfacció dels estudiants vers el professorat (4,17 sobre 5, en la darrera enquesta disponible).

En definitiva, aquesta acreditació favorable del GATE, com a resultat de l'anàlisi de l'autoinforme, les evidencies i la informació recollida durant la visita per part del comitè d'avaluació extern d'AQU, marca una línia molt positiva i satisfactòria en la que cal continuar treballant com fins ara.

Cal felicitar a totes les persones implicades en aquest procés d'acreditació per la feina feta i els resultats obtinguts, perquè aquests són el reflex del treball desenvolupat per l'escola i la titulació en aquests setze anys dels estudis d'Arquitectura Tècnica a l'EPS, vetllant sempre per una bona qualitat en la docència i en la recerca i perquè la incorporació al mercat laboral dels nostres titulats sigui exitosa tant per a ells com per als seus ocupadors.