L'alumnat de l'EPS participa massivament en la 5a edició de la World Wide EPS Meeting

Descarregar Pdf

Els dies 17 i 18 de novembre de 2022, l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida va organitzar la cinquena edició de la World Wide EPS Meeting (WWEPS).

Es tracta d’una trobada internacional d’universitats, uns partners internacionals amb els que l’Escola Politècnica Superior manté vincles de col·laboració amb els següents objectius:

  • Aprofundir en aquesta coneixença mútua per tal d’enfortir aquests vincles.
  • Incentivar i motivar als estudiants del centre a moure’s, donant-los a conèixer de primera mà, informacions bàsiques de les possibles destinacions de mobilitat internacional i de dobles titulacions conjuntes.
  • Crear i enfortir les sinergies existents, tant en l'àmbit docent com en l'àmbit de recerca amb les diferents universitats (creació de dobles titulacions internacionals, petició de projectes de recerca conjunts, etcètera).

Aquest any el WWEPS Meeting va ser en modalitat presencial (la darrera edició de l'any 2020 es va haver de realitzar en format online a causa de la situació sanitària provocada per la COVID-19).

Aquesta jornada s'adreça especialment a estudiants de 2n i 3r curs, que vulguin anar de mobilitat en els propers dos cursos i, per tant, amb l'objectiu de facilitar-ne l'assistència, el dijous 17 de novembre es van suspendre les classes de 2n i 3r curs de l'EPS en les franges horàries: de 12:00h a 14:00h i de 16:00h a 18:00h, tant a Lleida com al campus Igualada.

La WWEPS es va iniciar el dijous 17 de novembre amb una rebuda i presentació a les institucions participants per part del vicerector de la Universitat de Lleida, Francesc Giné i la directora de l'EPS, Magda Valls. Seguidament, es va acompanyar als partners en una visita guiada a les instal·lacions de l'escola i el campus i, finalment, es van realitzar un seguit de presentacions adreçades als alumnes per part de les universitats a l'aula 0.02 de l'EPS (Campus Lleida) i online per als/les estudiants/es del Campus Igualada.

El divendres 18 de novembre es va celebrar la Fira de Partners, de 10:00h a 14:00h a la planta soterrània de l'EPS amb una gran assistència d'alumnat.

Les 8 institucions participants en la World Wide EPS Meeting 2022:

Finalment cal destacar que la participació en la WWEPS estava contemplada com a Matèria Transversal d'1 ECTS.

L’EPS considera el procés d’internacionalització del centre un aspecte primordial, tant per la seva pròpia implantació i consolidació com a centre de referència, com per al futur professional dels seus estudiants. Aquest procés ens ha de permetre afrontar el futur amb optimisme i amb una visió global i oberta al món.

Els futurs professionals sorgits de l’Escola Politècnica Superior han de ser capaços d’afrontar amb les màximes garanties d’èxit els seus futurs reptes laborals, comprendre i visualitzar de forma global les autèntiques i excel·lents oportunitats laborals que s’ofereixen a escala europea i mundial.

Aquesta voluntat d’internacionalització se centra en quatre grans línies d’actuació: La internacionalització de la institució en tots els seus àmbits d’actuació (docència, recerca i transferència), la internacionalització de tots els membres de la comunitat universitària, la internacionalització de la recerca i la transferència i la consolidació de destinacions internacionals sòlides i de gran qualitat per al nostre alumnat.

Justament és en aquesta última línia d’actuació en la que s’emmarca el World Wide EPS Meeting.