Les dones, l'assignatura pendent de les TIC

Descarregar Pdf

Premi-dona-tic-2015

Segons article publicat a idigital.cat es fonamental sensibilitzar als agents econòmics i socials de la necessitat d'incorporar més dones, i especialment, les joves, al sector TIC .

L'Indicador d'Igualtat de Gènere a Catalunya, mostra que l'any 2015 el 66% dels estudiants universitaris van ser dones, però un cop d'ull a les facultats de ciències i enginyeries de les universitats catalanes permet veure que les estudiants són només una petita part de l'alumnat.

En aquest sentit, segons dades de la Comissió Europea, només el 30% dels més de set milions de treballadors del sector TIC a la Unió Europea són dones. Un percentatge que es redueix encara més si es mira el nombre de dones que ocupen posicions de responsabilitat i poder en empreses d'aquest sector.

La degana de la Facultat de matemàtiques de la UB, Maria Carmen Cascante, apunta a diversos factors per explicar aquesta mancança, la majoria culturals. "Per una banda, hi ha la sensació generalitzada que les enginyeries no són cosa de dones. A més, les dones no veuen què aporten les enginyeries a la societat, i és per això que trien carreres més socials com la medicina, la pedagogia o el periodisme. Per altra banda, la societat transmet a les nenes que les carreres llargues són incompatibles amb la vida privada i que això els portarà problemes a l'hora de crear una família. En aquest sentit, hi ha una dada molt explicativa: la majoria d'enginyeres són filles d'enginyers.

En un altre sentit, hi entra el nefast sistema educatiu que hi ha, que obliga als nens a aprendre què és el món asseguts en una cadira i sense poder-lo investigar, i això frena el seu esperit investigador.

Tot plegat fa que les empreses que treballen amb enginyers perdin competències que els poden aportar les dones, com la feina en equip, l'empatia o la comunicació. A més, s'ha vist que les empreses en les quals hi ha dones, són més solvents a mig i llarg termini."