Més de 250 nous alumnes participen a la Jornada d'Acollida de l'EPS

A Lleida i al ¡Campus Igualada-UdL

Descarregar Pdf
IMG_2351
Alumnes en una de les proves de la gimcana EPS

Aquest dilluns, 12 de setembre s'ha realitzat a l'Escola Politècnica Superior, tant a Lleida com al Campus Igualada-UdL la Jornada d'Acollida per al nou estudiantat programada per aquest inici de curs 2022-23 i coordinada des de l'Escola, a Lleida, per la professora i coordinadora del Pla d'acció Tutorial del centre, Alba Cabiscol i la sotsdirectora d'Estudiantat, Promoció i Qualitat, Susanna Maza i al campus Igualada pel professor i delegat de la direcció, Grau Baquero i la cap d'estudis e les titulacions EPS a Igualada, Adela Pagès.

Aquesta jornada té l'objectiu d'aconseguir una bona adaptació de l'estudiantat de nou ingrés a l'Escola, oferint l'acolliment necessari perquè aquest pugui integrar-se als seus estudis amb la màxima eficàcia possible.

La jornada, amb una participació de més de 250 alumnes en ambdós campus, ha constat d'una sèrie de presentacions de cadascuna de les titulacions per part dels seus coordinadors:

 • Grau en Enginyeria Informàtica - Lleida: Nacho López
 • Tronc Comú Industrial-Lleida. Grau en Enginyeria Mecànica: Daniel Chemisana
 • Tronc Comú Industrial-Lleida. Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica: Marcel Tresánchez
 • Tronc Comú Industrial-Lleida. Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat: Eduard Gregorio
 • Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació: Julià Coma
 • Tronc Comú Industrial-Igualada. Grau en Enginyeria Química: Esther Bartolí
 • Tronc Comú Industrial-Igualada. Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística: Josep M. Rius
 • Grau en Enginyeria Informàtica - Igualada: Jordi Vilaplana
 • Doble Grau en Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d'Empreses: Sílvia Miquel
 • Doble Grau en Enginyeria Mecànica i Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat: Eduard Gregorio
 • Doble Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i Administració i Direcció d'Empreses: Albert Saiz

Seguidament, a Lleida, l'Auditori del CCCT ha acollit la benvinguda per part de la direcció de l'Escola: Magda Valls, directora de l'EPS, Marga Moltó, Secretaria Acadèmica, Susanna Maza, Sotsdirectora d'Estudiantat, Promoció i Qualitat, Cristian Solé, Sotsdirector de Relacions Internacionals i els Caps d'Estudi, Josep L. Lérida i Jérôme Barrau. També han participat d'aquesta benvinguda la coordinadora del Programa Nestor a l'EPS, Alba Cabiscol, els representants del Consell de l'Estudiantat, Pablo Alás i Maria Navarro, d'IAESTE, en Pol Triquell i la cap del Servei d'Informació i Orientació Universitària, Margarida Serveto.


La jornada, a Lleida, ha continuat amb una gimcana amb un alt component lúdic que tenia com a objectiu que els alumnes, organitzats en grups, visitessin diferents instal·lacions del centre, cerquessin informació en les diferents eines comunicatives de l'EPS (web, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn) i visitessin algun espai i servei del campus com per exemple la Biblioteca o la copisteria.

Finalment, s'ha lliurat un petit obsequi als tres equips guanyadors de la gimcana i s'ha servit un aperitiu a tots els alumnes per tal de desitjar-los una bona estada a l'escola.

 
 

Àrea de Comunicació - Oficina de Premsa UdL: Prop de 2.300 alumnes nous comencen el curs a la UdL