Participa en les enquestes de satisfacció sobre el professorat!

Descarregar Pdf

El Sistema Intern de Qualitat de la Universitat de Lleida (UdL) te establerts una sèrie de mecanismes per a recollir el grau de satisfacció dels diferents col·lectius que participen en la docència impartida a la UdL. Aquest grau de satisfacció es mesura a partir dels resultats de les enquestes i dels comentaris i observacions registrats.

Estudiants,

Volem ESCOLTAR la vostra veu!

Necessitem que empleneu l'enquesta de satisfacció sobre el professorat

ACCÉS a les enquestes des del CODI QR o bé  des d'aquest enllaç: https://esecretaria.udl.cat/ServiciosApp

TERMINI PER EMPLENAR LES ENQUESTES: fins al 9 de gener de 2022

 

A més a més, si responeu TOTES les enquestes participareu en el sorteig de:

  • Una tauleta
  • Un lot de productes UdL
  • Entrades per a la Festa Major de l’estudiantat de la UdL