Publicació de l'Informe de la Formació dual en el sistema universitari de Catalunya, sota la coordinació de Margarita Moltó, professora de l'EPS

Descarregar Pdf

El Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya ha publicat recentment l’Informe de la Formació dual en el sistema universitari de Catalunya, elaborat pel Grup de Treball per a la promoció i el desenvolupament de la Formació Dual en el sistema universitari de Catalunya, constituït en el marc de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), l’any 2021, i integrat per representants de la Direcció General d’Universitats i del CIC, de les dotze universitats catalanes (en representació de la Universitat de Lleida hi ha format part el Dr. Ferran Badia Pascual, vicerector de Política Institucional i Planificació Estratègica) , d’AQU Catalunya, del Departament d’Empresa i Treball i sota la coordinació de la Dra. Margarita Moltó Aribau, de la Universitat de Lleida. 

Aquest informe representa el document final de les activitats realitzades pel Grup de Treball, el qual tenia com a objectiu promoure la formació dual en estudis universitaris oficials de grau i màster, elaborar i aplicar polítiques per a la formació dual de nivell superior, basant-se en el context específic (sector productiu- prioritzacions), i establir un mecanisme de comunicació universitat-empresa per acostar les necessitats de perfils professionals per part del teixit industrial i del teixit productiu característic de cada territori als plans d’estudis, en línia amb la universitat dual.  

La formació o menció dual es concreta en un projecte formatiu que es desenvolupa, de manera complementària, al centre universitari i a l'entitat col·laboradora corresponent (empresa, organització, institució o administració, segons el cas), supervisat i coordinat pel centre universitari responsable, amb l'objectiu d'adequar la formació integral i la capacitació de l'estudiantat per a la millora de la seva ocupabilitat. En aquest sentit, l'activitat formativa al centre universitari s'alterna amb l'activitat laboral a l'entitat col·laboradora mitjançant un contracte per a la formació dual universitària.

Cal recordar que la Universitat de Lleida és la que més ha desenvolupat la formació dual a Catalunya i el màster en Enginyeria Informàtica de l’Escola Politècnica Superior va ser el primer estudi sobre el que s’implementà la Formació Dual, essent la primera titulació de l’Estat en fer-ho. Actualment a l’Escola també s’ofereix, en modalitat de Formació Dual, el Màster en Enginyeria Industrial, el Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació i el Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació.

El projecte "La formació Dual: un enfocament innovador d’integrar en el projecte formatiu de l’estudiant universitari el treball i l’estudi", del Vicerectorat de Planificació, Innovació i Empresa, l’Escola Politècnica Superior, l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària, la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social i el Centre de Formació Contínua de la Universitat de Lleida (UdL), va estar guardonat amb el premi Jaume Vicens Vives 2017 "per la seua posada en marxa pionera i reconeguda oficialment".