XXII Informe Infoempleo-Adecco - 2018

Descarregar Pdf

Les ofertes de feina amb més demanda requereixen una titulació universitària. Així s'extreu del Informe Infoempleo d'Adecco 2018 sobre titulacions amb més sortides professionals, que posa de manifest que el 33,9% de les ofertes publicades a Catalunya el 2018 demanen tenir un títol universitari i a la resta de l'Estat s'eleva fins al 38,5%.

De fet, la formació universitària és l'opció que més ofertes de feina publica al mercat (a catalunya el 33,9%), seguides de les que requereixen un Cicle Formatiu de Grau Superior amb un 26,7%, un de Grau Mitjà amb un 22,1%, les que demanden el Batxillerat amb un 9,8% i l'ESO amb un 6,3%

Segons l'informe, el 19,4% d'ofertes de feina per a universitaris de l'Estat es troben a Catalunya. Només per darrere de Madrid amb el 27,1% i davant el País Basc (12,3%). Totes tres comunitats reuneixen més de la meitat d'ofertes per a titulats universitaris de tot l'Estat sumant el 58,8% del total.

Pel que fa a les titulacions, el grau universitari per excel·lència a Catalunya continua sent Administració i Direcció d'Empreses (ADE), que acapara el 9,7% de les ofertes de feina que requereixen un títol universitari.

De forma general, les ofertes laborals que requereixen candidats amb titulacions tècniques s'han mantingut estables durant aquest últim any amb un 36,2 % del total. Les carreres tècniques més demandades per les empreses durant 2018 han estat l'Enginyeria Informàtica (4,1%), l'Enginyeria Industrial (3,95%), l'Enginyeria Mecànica (1,9%), l'Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica (1,8 %) i l'Enginyeria de Telecomunicacions (1,6%).

Ara bé, l'informe destaca que creix "notablement" el percentatge d'ofertes en què no s'especifica quina titulació es necessita per accedir al lloc de feina i que només apunten que és necessari comptar amb un grau universitari.

Durant 2018, el percentatge d'ofertes en les que es requereix comptar amb algun idioma estranger s'ha situat en un  32,2%. i l'anglès repeteix, un any més, com l'idioma més demandat per les empreses al nostre país. La llengua dominant el món dels negocis es manté com a requisit imprescindibles en el 92,7% de les ofertes en què se sol·licita algun idioma. La llengua francesa dobla pràcticament el seu pes respecte al exercici anterior en passar d'un 6,85% el 2018 al 11,1% actual, i es converteix en la segona llengua més demandada per davant de l'alemany, requerit en el 6% de les ofertes.