Grau en enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Oferta assignatures curs 2022-2023

 Descarregar Pdf
 

PRIMER I SEGON CURSOS

(Mirar l'oferta al Tronc comú de les Enginyeries Industrials - Lleida)

Codi Assignatures Tipus Quadrimestre Crèdits Torn
TERCER CURS
102117 Organització de la producció OB 1 6 Tarda
102123 Electrònica analògica OB 1 6 Tarda
102120 Electrònica digital OB 1 6 Tarda
102121 Senyals i sistemes OB 1 6 Tarda
102124 Teoria bàsica del control OB 1 6 Tarda
102127 Disseny de sistemes de control i robòtica OB 2 6 Tarda
102122 Electrònica de potència OB 2 6 Tarda
102129 Informàtica industrial OB 2 6 Tarda
102126 Instrumentació industrial OB 2 6 Tarda
102125 Processos discrets OB 2 6 Tarda
 
QUART CURS
102119 Oficina tècnica OB 1 6  Tarda
102139 Pràctiques tutelades en empresa OB 1/2 15  
102140 Treball final de grau OB 2 15  
 
ASSIGNATURES OPTATIVES
102130 Integració de sistemes I OP 1 6  Tarda
102131 Integració de sistemes II OP 2 6  Tarda
102132 Integració de sistemes III OP 2 6  Tarda
102136 Mecatrònica I OP 1 6  Tarda
102137 Mecatrònica II OP 2 6  Tarda
102138 Mecatrònica III OP 2 6  Tarda
102133 Programació i comunicacions I OP 1 6  Tarda
102134 Programació i comunicacions II OP 2 6 Tarda
102135 Programació i comunicacions III OP 2 6 Tarda
101434 Matèria transversal OP 1/2 6  
 
MOBILITAT (Assignatures fetes en el marc de convenis amb altres universitats)
101435 Mobilitat I OP 1 / 2 6  
101436 Mobilitat II OP 1 / 2 6  
101437 Mobilitat III OP 1 / 2 6  


INFORMACIÓ SOBRE L'OPTATIVITAT DE LA TITULACIÓ:
*Comproveu l'idioma d'impartició de les assignatures optatives a l'horari.BA: Bàsica    OB: Obligatòria    OP: Optativa

   Darrera modificació: