Activitat de transferència Secundària -Universitat

 Descarregar Pdf

Sistema de control electrònic d’un motor de corrent continu

Descripció

En aquest taller s’explicarà com es realitza el control electrònic d’un motor dels denominats de corrent continu. El sistema de control electrònic s’ha implementat en un microcontrolador ARM i consta d’un controlador proporcional, integral i derivatiu (PID). Es descriurà el procés que s’ha seguit per controlar aquest motor de forma òptima.

 

Informació d'interès

  • Adreçat a: alumnes de 4t curs d'ESO i batxillerat
  • Calendari: durant tot el curs
  • Lloc: Laboratori de Robòtica EPS
  • Coordinació: Susanna Maza (susanna.maza@udl.cat)
   Darrera modificació: