Acreditació estudis EPS a nivell nacional - AQU

 Descarregar Pdf

El curs 2015-16 l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida va rebre la visita dels tres comitès d’acreditació de l’Agència de Qualitat Universitària (AQU) per cadascuna de les branques impartides a l’Escola (Arquitectura Tècnica i Edificació, Enginyeria Informàtica i Enginyeria Industrial), com a part del marc de seguiment dels estudis universitaris desenvolupat per aquesta Agència.

L’informe definitiu referent a l'acreditació dels seus estudis elaborat pel comitè d’AQU reflexa que els estudis de Grau i Màster de l’Escola Politècnica Superior de la UdL han rebut l’ACREDITACIÓ FAVORABLE per part d’AQU Catalunya:

Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
 
Grau en Enginyeria Mecànica
 
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

 

Grau en Enginyeria Informàtica

 

Màster en Enginyeria Informàtica

 
Màster en Enginyeria Industrial

Cal remarcar el fet que en la resolució de les titulacions de la branca Informàtica, el resultat d’AQU Catalunya ha estat ACREDITACIÓ AMB EXCEL·LÈNCIA per a les titulacions de Grau en Enginyeria Informàtica i Màster en Enginyeria Informàtica, essent aquesta  la  màxima  qualificació possible.

En aquest sentit, cal remarcar que solament el 7% del graus i el 12% dels màsters acreditats per AQU fins al moment, han obtingut aquesta valoració d’excel·lència. De fet, el grau en Enginyeria Informàtica és el primer grau de la UdL que obté aquesta qualificació, mentre que el màster en Enginyeria Informàtica és el segon màster de la UdL que la obté.

A nivell de Catalunya l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida s’ha convertit en l’únic Centre que assoleix l’acreditació d’excel·lència en totes les titulacions d’una mateixa branca (grau i màster).

   Darrera modificació: