Bases Premi Alumni EPS

BASES PREMIS ALUMNI EPS

 

  1. PRELIMINAR

 

Article 1. - Definició dels Premis Alumni EPS

Els Premis ALUMNI EPS, organitzats per l’associació Alumni EPS tenen caràcter anual i pretenen reconèixer el treball dels professionals dedicats a l’enginyeria en les seves diferents branques i l’arquitectura tècnica, que exerceixin la seva activitat d'acord amb la ètica professional, així com a aquelles persones o institucions que col·laborin a la consolidació i desenvolupament del sector de l’enginyeria i l’arquitectura tècnica.

 

  1. PREMIS

 

Article 2. - Objecte

El Premi s’atorga anualment per part de l’associació Alumni EPS i té per objecte reconèixer les trajectòries professionals i l’esperit i cultura emprenedora d’enginyers i arquitectes tècnics que han desenvolupat, de forma excel·lent i ètica, la seva activitat professional.

 

Article 3. - Requisits dels candidats

Podran ser candidats al Premi aquells ésser antics alumnes de l’EPS de la UdL, de reconegut prestigi professional, que hagin dedicat, principalment, la seva carrera professional de l’enginyeria i l’arquitectura tècnica o bé que destaquin pel seu caràcter emprenedor.

 

Els candidats al Premi, que poden tenir caràcter individual o col·lectiu, podran ser presentats de forma particular, a proposta de qualsevol membre del Consell Alumni-EPS.

 

Article 4. - El jurat

El Consell Alumni-EPS actuarà com a jurat, mitjançant la proposta de candidats i resolució del premi.

 

Article 5. Lliurament del premi

La notificació oficial i el lliurament del premi es farà pública en la celebració de l’edició anual del Sopar d’Antics Alumnes, Professorat i PAS de l’EPS (l’hora i lloc del qual s’anunciaran oportunament).

 

Article 10. Interpretació de les bases

El Consell Alumni EPS es reserva la facultat per resoldre qualsevol aspecte no previst en aquestes bases o qualsevol dubte que sorgeixi en la seva aplicació.