Jordi Pijuan Cases

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

foto-perfil-generica

Nom/Nombre/Name:

 Jordi Pijuan Cases

Categoria/Categoría/Category:

 Professor associat / Profesor asociado / Partial Time Lecturer

Àrea/Área/Area:

Enginyeria Mecànica / Ingeniería Mecánica/ Mechanical Engineering

Departament/Departamento/Department:

Enginyeria Industrial i de l'Edificació / Ingeniería Industrial y de la Edificación / Industrial and Building Engineering

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus de Cappont. Edifici EPS. Despatx 1.06 / Campus de Cappont. Edificio EPS. Despacho 1.06Campus of Cappont. EPS Building. Office 1.06

jordi.pijuancases@udl.cat

+34 973 70 27 20

Code ORCID:

 https://orcid.org/0000-0002-9498-0673

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO
 • Doctor per la Universitat de Lleida
 • Màster Universitari en Ciències Aplicades a l'Enginyeria. Escola Politècnica Superior (EPS) - Universitat de Lleida (UdL)
 • Enginyer Industrial. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT) - Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
 • Enginyer Tècnic Industrial Especialitat en Mecànica. Escola Politècnica Superior (EPS) - Universitat de Lleida (UdL)

 

EspLOGO
 • Doctor por la Universitat de Lleida
 • Màster Universitario en Ciencias Aplicadas a la Ingeniería. Escola Politècnica Superior (EPS) - Universitat de Lleida (UdL)
 • Ingeniero Industrial. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT) - Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
 • Ingeniero Técnico Industrial especialidad Mecánica. Escola Politècnica Superior (EPS) - Universitat de Lleida (UdL)

 

EngLOGO
 • Doctor by Universitat de Lleida
 • Master in Sciences Applied to Engineering. Escola Politècnica Superior (EPS) - Universitat de Lleida (UdL)
 • Industrial Engineer. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT) - Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
 • Technical Industrial Engineer majored in Mechanics. Escola Politècnica Superior (EPS) - Universitat de Lleida (UdL)

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
 • 2010 –2015: Investigador de l'àrea d'Enginyeria Mecànica a l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida.
 • 2016- 2018: Investigador a Fundació CTM Centre Tecnològic
 • 2018 - Actualitat : Investigador a EURECAT Centre Tecnològic de Catalunya
EspLOGO
 • 2010 –2015: Investigador del area de ingenierí mecánica en Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida.
 • 2016- 2018: Investigador en Fundació CTM Centre Tecnològic
 • 2018 - Actualitat : Investigador en EURECAT Centre Tecnològic de Catalunya
EngLOGO
 • 2010 –2015: Researcher at mechanical engineering area in l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida.
 • 2016- 2018: Researcher at Fundació CTM Centre Tecnològic
 • 2018 - present: Researcher at EURECAT Centre Tecnològic de Catalunya

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Grau en Enginyeria Mecànica
EspLOGO
 • Grado en Ingeniería Mecánica
EngLOGO
 • Degree in Mechanical Engineering

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

catLOGO
EspLOGO

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO
 • Estudi de sistemes de suspensió adaptativa per a vehicles de rodes de múltiples eixos. Modelització de les prestacions i de l'adaptabilitat al terreny.
 • Disseny i implementació de sistemes i equips d'assaigs destinats a la recerca i el desenvolupament de maquinària agrícola i industrial.
EspLOGO
 • Estudio de sistemas de suspensión adaptativa para vehículos con múltiples ejes. modelización de las prestaciones y de la adaptabilidad al terreno.
 • Diseño e implementación de sistemas y equipos de ensayos destinados a la investigación y desarrollo de maquinaria agrícola e industrial.
EngLOGO
 • Study of adaptive suspension systems for multiple axle vehicles. Performance modeling and terrain adaptability.
 • Design and implementation of test devices for research and development in agricultural and industrial machinery

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO
 • Pijuan J, Comellas M, Nogués M, Roca J, Potau X. Active bogies and chassis levelling for a vehicle operating in rough terrain. Journal of Terramechanics 49, 161-171. 2012.
 • Comellas M, Pijuan J, Potau X, Nogués M, Roca J. Analysis of a hydrostatic transmission driveline for its use in off-road multiple axle vehicles. Journal of Terramechanics 49, 245-254. 2012.
 • Comellas M, Pijuan J, Potau X, Nogués M, Roca J. Efficiency sensitivity analysis of a hydrostatic transmission for an off-road multiple axle vehicle. International Journal of Automotive Technology 14, 151-161. 2013.
 • Comellas M, Pijuan J, Nogués M, Roca J. Influence of the transmission configuration of a multiple axle vehicle on the obstacle surmounting capacity. Vehicle System Dynamics, 52, 1191-1210. 2014.
 • Comellas M, Pijuan J, Nogués M, Roca J.  Efficiency analysis of a multiple axle vehicle with hydrostatic transmission overcoming obstacles . Vehicle System Dynamics - 56:1 55-77. 2018.
 • Roca, J.; Comellas, M.; Pijuan, J.; Nogués, M. Development of an easily adaptable three-point hitch dynamometer for agricultural tractors. Analysis of the disruptive effects on the measurements. Soil & Tillage Research, 194, 1-11. 2019.
 • Cegarra S.A., Pijuan J., Hernández R., Riera M.D. Effect of processing parameters on copper powder produced by novel hybrid atomisation technique, Powder Metallurgy, 63:2, 142-148. 2020.
EspLOGO
 • Pijuan J, Comellas M, Nogués M, Roca J, Potau X. Active bogies and chassis levelling for a vehicle operating in rough terrain. Journal of Terramechanics 49, 161-171. 2012.
 • Comellas M, Pijuan J, Potau X, Nogués M, Roca J. Analysis of a hydrostatic transmission driveline for its use in off-road multiple axle vehicles. Journal of Terramechanics 49, 245-254. 2012.
 • Comellas M, Pijuan J, Potau X, Nogués M, Roca J. Efficiency sensitivity analysis of a hydrostatic transmission for an off-road multiple axle vehicle. International Journal of Automotive Technology 14, 151-161. 2013.
 • Comellas M, Pijuan J, Nogués M, Roca J. Influence of the transmission configuration of a multiple axle vehicle on the obstacle surmounting capacity. Vehicle System Dynamics, 52, 1191-1210. 2014.
 • Comellas M, Pijuan J, Nogués M, Roca J.  Efficiency analysis of a multiple axle vehicle with hydrostatic transmission overcoming obstacles . Vehicle System Dynamics - 56:1 55-77. 2018.
 • Roca, J.; Comellas, M.; Pijuan, J.; Nogués, M. Development of an easily adaptable three-point hitch dynamometer for agricultural tractors. Analysis of the disruptive effects on the measurements. Soil & Tillage Research, 194, 1-11. 2019.
 • Cegarra S.A., Pijuan J., Hernández R., Riera M.D. Effect of processing parameters on copper powder produced by novel hybrid atomisation technique, Powder Metallurgy, 63:2, 142-148. 2020.
EngLOGO
 • Pijuan J, Comellas M, Nogués M, Roca J, Potau X. Active bogies and chassis levelling for a vehicle operating in rough terrain. Journal of Terramechanics 49, 161-171. 2012.
 • Comellas M, Pijuan J, Potau X, Nogués M, Roca J. Analysis of a hydrostatic transmission driveline for its use in off-road multiple axle vehicles. Journal of Terramechanics 49, 245-254. 2012.
 • Comellas M, Pijuan J, Potau X, Nogués M, Roca J. Efficiency sensitivity analysis of a hydrostatic transmission for an off-road multiple axle vehicle. International Journal of Automotive Technology 14, 151-161. 2013.
 • Comellas M, Pijuan J, Nogués M, Roca J. Influence of the transmission configuration of a multiple axle vehicle on the obstacle surmounting capacity. Vehicle System Dynamics, 52, 1191-1210. 2014.
 • Comellas M, Pijuan J, Nogués M, Roca J.  Efficiency analysis of a multiple axle vehicle with hydrostatic transmission overcoming obstacles . Vehicle System Dynamics - 56:1 55-77. 2018.
 • Roca, J.; Comellas, M.; Pijuan, J.; Nogués, M. Development of an easily adaptable three-point hitch dynamometer for agricultural tractors. Analysis of the disruptive effects on the measurements. Soil & Tillage Research, 194, 1-11. 2019.
 • Cegarra S.A., Pijuan J., Hernández R., Riera M.D. Effect of processing parameters on copper powder produced by novel hybrid atomisation technique, Powder Metallurgy, 63:2, 142-148. 2020.

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

   Darrera modificació: