Informació general mobilitat

 Descarregar Pdf

Internacional EPS

La Sots-direcció de Relacions Internacionals de l'EPS

degracia23 Àlvaro De Gracia Cuesta

Cada Centre incorpora la figura  d’un coordinador acadèmic de relacions internacionals per tal de facilitar a l’alumnat una informació més precisa, acurada i pròxima respecte  a les seves expectatives de mobilitat.

El coordinador acadèmic de relacions internacionals de l’Escola Politècnica Superior és el sots-director de l’Escola, Àlvaro De Gracia Cuesta.

 

Localització

 • Campus de Cappont
 • Edifici CREA - Escola Politècnica Superior
 • Carrer Pere Cabrera, s/n - Despatx 1.08
 • E-25001 Lleida (Catalunya)

Contacte

Horari d'atenció al públic: gestionar via correu electrònic

Internacional UdL

La Universitat de Lleida participa en nombrosos programes de mobilitat i d'intercanvi arreu del món. Un intercanvi que permet a la comunitat universitària de la UdL conèixer altres realitats universitàries i als estudiants estrangers completar la seva formació a la nostra universitat.

El Programa de mobilitat de la Universitat de Lleida permet a l'estudiantat de la UdL realitzar una estada acadèmica en alguna universitat estrangera i el posterior reconeixement dels estudis cursats en aquesta universitat. L'estudiantat interessat a participar en aquest programa ha de sol·licitar una de les places ofertes dins la seva àrea d'estudi. El període d'estada a la universitat de destinació varia segons el conveni bilateral que hi té signat la UdL. Cal consultar les dates d'inici i final del semestres perquè normalment no coincideixen amb les de la UdL.  

A nivell de la Universitat de Lleida és el Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació a través de l’Oficina de Relacions Internacionals (Campus Cappont – Jaume II,67bis) qui s’encarrega  d’oferir aquest servei a l’estudiantat.

Relacions Internacionals és la unitat de la UdL que gestiona els programes de mobilitat acadèmica, com la mobilitat Erasmus+ i el programa Mobilitat UdL, entre altres. Des de Relacions Internacionals es fomenta la mobilitat de la comunitat universitària de la UdL envers altres universitats i es promou l’acolliment i integració a la UdL d’estudiants i personal docent i d’administració procedent d’altres institucions d’arreu del món. Així mateix, Relacions Internacionals canalitza les propostes d'acords d’intercanvi sorgides del professorat de la UdL o que arriben des d’altres institucions.

D’altra banda, Relacions Internacionals participa en la projecció internacional de la UdL, tant participant en congressos i fires internacionals com mitjançant la gestió de programes concrets, com el Programa d’ajuts per a estudiants de màster procedents de sistemes educatius estrangers. Com a unitat depenent del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació, Relacions Internacionals també col·labora en la definició de la política internacional de la UdL, recollida en el Pla Operatiu d’Internacionalització.

 

Localització

 • Campus de Cappont
 • Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera
 • Carrer de Jaume II, 67 bis, 2a planta
 • E-25001 Lleida (Catalunya)

Contacte

Horari d'atenció al públic:

 • Matí: de dilluns a divendres de 9.30 a 14.00
 • Tarda: dimarts de 15.30 a 17.30
 • De l'1 de juny al 15 de setembre: de 9.30 a 14.00, excepte període de tancament UdL

IAESTE

iaeste

IAESTE LC Lleida és una organització sense ànim de lucre que va néixer el 2007 en el sí del Consell d’Estudiants de l’Escola Politècnica Superior; Està formada per alumnes del centre que té com a objectiu organitzar pràctiques universitàries a l’estranger.

Localització i contacte

 • Edifici Polivalent - Campus de Cappont UdL
 • Carrer Jaume II, 71
 • Despatx 3.06
 • Tel. 973 00 33 64
 • iaeste@udl.cat
 • Lleida, Catalunya 25001
 • Com arribar

 

Des de 1948 IAESTE ha estat proporcionant a joves estudiants d’enginyeria i ciència de tot el món pràctiques remunerades, relacionades amb la seva experiència laboral. A més, ha sigut una font d’estudiants en pràctiques d’alta qualitat per a companyies i institucions de més de 80 països.

En IAESTE estem compromesos amb fomentar l’entesa cultural i impactar en el desenvolupament de persones joves a través del intercanvi internacional. Els nostres valors fonamentals d’amistat, confiança, respecte, professionalisme, desenvolupament i cooperació intercultural serveixen de base per a la nostra forta cultura organitzacional i com a principis que guien el nostre treball i activitats diàries.

 

Ajuts Mobilitat Solidària

PPP Reunió Informativa

   Darrera modificació: