Informació General Mobilitat

 Descarregar Pdf

Sots direcció de Relacions Internacionals

degracia23 Álvaro de Gracia Cuesta

L'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida va endegar al 2013 un Pla d’Internacionalització que estableix els objectius i les accions a dur a terme per tal d’assolir la internacionalització dels estudis impartits a l’Escola.

L'Escola incorpora la figura  d’un coordinador acadèmic de relacions internacionals per tal de facilitar a l’alumnat una informació més precisa, acurada i pròxima respecte  a les seves expectatives de mobilitat.

El coordinador acadèmic de relacions internacionals de l’Escola Politècnica Superior és el sots-director de relacions internacionals de l’Escola:

 

 

Contacte

Álvaro de Gracia Cuesta

  • Despatx: 1.08 CREA
  • Campus Cappont UdL - Pere Cabrera, 3
  • Tel. (+34)  973 00 35 77
  • Fax.(+34)  973 00 35 75
  • E-mail: eps.international@udl.cat
  • Horari d'atenció al públic: gestionar via correu electrònic

Relacions Internacionals UdL

406067877_817033500220631_5907661176605267632_n

Relacions Internacionals és la unitat de la UdL que gestiona els programes de mobilitat acadèmica, com la mobilitat Erasmus+ i el programa Mobilitat UdL, entre altres. Des de Relacions Internacionals es fomenta la mobilitat de la comunitat universitària de la UdL envers altres universitats i es promou l’acolliment i integració a la UdL d’estudiants i personal docent i d’administració procedent d’altres institucions d’arreu del món. Així mateix, Relacions Internacionals canalitza les propostes d'acords d’intercanvi sorgides del professorat de la UdL o que arriben des d’altres institucions.

D’altra banda, Relacions Internacionals participa en la projecció internacional de la UdL, tant participant en congressos i fires internacionals com mitjançant la gestió de programes concrets, com el Programa d’ajuts per a estudiants de màster procedents de sistemes educatius estrangers. Com a unitat depenent del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació, Relacions Internacionals també col·labora en la definició de la política internacional de la UdL.

Contacte

Relacions Internacionals
Campus de Cappont
Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera
Carrer de Jaume II, 67 edifici annex, 2a planta
25001 Lleida

Mobilitat sortint: ri@udl.cat
Mobilitat entrant: incoming@udl.cat

   Darrera modificació: