AQU: Les enginyeries gaudeixen d'un índex d'ocupació igual o molt pròxim al 100%

Destaca l'alt índex d'inserció laboral del grau en Enginyeria Mecànica de l'EPS-UdL

Descarregar Pdf

Segons un article publicat a UnPortal, l'última enquesta triennal de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) ha detectat que els graus d'Enginyeria Mecànica de la Universitat de Lleida (UdL), Enginyeria en Tecnologies Industrials de la Universitat de Girona (UdG) o d'Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials i d'Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació que la Politècnica (UPC) imparteix a Terrassa i Castelldefels, respectivament, gaudeixen d'un índex d'ocupació igual o molt pròxim al 100%

Així mateix, els estudis d'Enginyeria Informàtica són els que més vegades apareixen al Top-20 confeccionat per un UnPortal a partir de les dades de l'AQU: fins a 5 cops. Hi figura l'oferta de la UPC, UdG, UdL, UB i UPF, per aquest ordre.

Aquestes dades corroboren el vist ahir a la Fira d’ocupació de la UdL, V la Fira UdL Treball, on les 82 empreses que hi van participar van oferir un total de 136 ofertes de llocs de treball per a graduats i estudiants de la Universitat de Lleida i els perfils més buscats continuen essent els enginyers, sobretot els informàtics, i les persones que han cursat la doble titulació d'Informàtica i Administració d'Empreses. També s'ofereixen llocs de treball per a perfils més transversals com ara comercials, consultors, administratius etc.

En la major part de llocs de treball es valora la coneixença de llengües estrangeres.

Àrea de comunicació- Oficina de premsa UdL: Les empreses porten 136 ofertes de feina a la Fira UdL Treball