El País. Les carreres universitàries amb major i menor sortida laboral

Descarregar Pdf
Presentación1TAULA L'Institut nacional d'Estadística (INE) ha fet publica la Encuesta de inserción laboral de titulados universitarios.

L'enquesta empra dades recollides entre setembre de 2014 i febrer de 2015 per el Institut nacional d'Estadística (INE) - publicades pel diari El País-  i analitza la situació de llicenciats i graduats universitaris del curs 2009-2010, amb una mostra de 30.000 titulats, entrevistes directes i dades administratives i mostra les titulacions universitàries amb major i menor sortida laboral.