El projecte ALMIA, del GREia, rep la distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària, com a premi col·lectiu

El projecte Almia està liderat per grup de recerca de l'EPS-UdL, GREia

???label.download.pdf???
GREAestalvienergetic2017UdL
D'esquerra a dreta: Luisa F. Cabeza, Isabel del Arco, David Romaní, Álvaro de Gracia i Gabriel Zsembinszki Foto: UdL (setembre 2018)

El Projecte “ALMIA: Model de formació en comunicació científica en el Grau en Enginyeria i de l’Energia i Sostenibilitat. Construint ponts entre la ciència i la societat” ha guanyat la distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària, en la modalitat de premi col·lectiu.

Aquest projecte l'ha desenvolupat un equip multidisciplinar format per membres del Grup de Recerca GREia (Research group in energy and artificial intelligence) de l’Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida (UdL), Dra. Luisa F. Cabeza: IP del projecte ALMIA, Álvaro de Gracia i Gabriel Zsembinszki, membres de l’Equip de recerca EDO-UdL de la Facultat d’Educació Psicologia i Treball Social de la UdL, Dra. Isabel del Arco i Dra. Anabel Ramos i la coordinació del Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat de l'EPS, Eduard Gregorio.

La Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària es va crear l'any 1996 i té la finalitat de premiar l'excel·lència en la docència universitària. Les candidatures les presenten els consells socials de les universitats públiques catalanes, o els òrgans equivalents de les universitats privades, i la proposta es tramita a través de la secretaria del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). Aquests premis poden atorgar-se a títol individual o a títol col·lectiu. L'import ha estat de 20.000 euros per a cada guardó. L'import de les distincions Jaume Vicens Vives s'ingressa en els pressupostos de les universitats corresponents, i s'ha de destinar a projectes d'innovació o de millora docent. 

El projecte Almia, s’emmarca en el programa Horitzó 2020 d'HYBUILD (Innovative compact HYbrid electrical/thermal storage systems for low energy BUILDings), i està coordinat per l'empresa espanyola COMSA; Compta amb un pressupost proper als 6 milions d'euros i es desenvolupa a Almatret, únic lloc de l'Estat espanyol on es provaran els nous sistemes híbrids d'emmagatzematge elèctric i tèrmic, juntament amb Bordeus (França) i Agrantzia (Xipre).

I és que Almatret és un dels pobles amb més aerogeneradors de la zona, amb una important història minera i, a més, molt proper als pantans de Riba-roja i Mequinensa, així com a la central nuclear d'Ascó. El projecte compta amb diverses actuacions: un alberg amb 50 places, un parc solar amb què es climatitzarà l'alberg i la construcció d'uns edificis a manera de centre d'interpretació de les energies. Tot plegat, alberg, parc solar i centre d'interpretació, es complementa dins un pla museístic, pensat per posicionar Almatret com un referent en el camp de la investigació i la innovació en energies renovables i alhora potenciar la historia energètica del poble i el turisme de la zona.

Aquest projecte té com a objectiu potenciar les competències de comunicació científica dels estudiants del Grau en Enginyeria de l’Energia i Sostenibilitat de l'EPS de la UdL. La comunicació científica la trobem en àmbits tan diversos com l’educació formal i la no formal, en les activitats de divulgació, en els congressos científics o en les revistes i llibres científics. La importància de la comunicació científica és evident en el seu paper de transmissora i socialitzadora del coneixement científic i tecnològic, i generadora d’opinions.

Àrea de Comunicació - Oficina de Premsa UdL: La Generalitat premia un Minor de gènere i un projecte docent de la UdL. En el marc dels Jaume Vicens Vives, amb 20.000 euros cadascun