Elevator Pitch al Màster en Enginyeria Informàtica de l'EPS

Descarregar Pdf

Aquesta setmana en el marc de les assignatures del Màster en Enginyeria Informàtica, Projecte TIC: Desenvolupament i Implantació, Gestió de Projectes Informàtics, Direcció d'Empreses Tecnològiques i Emprenedoria es van presentar, en format Elevator pitch, les idees dels grups de treball d'estudiants del màster que han elaborat durant tot el curs.

Cadascun dels membres dels grups han d'intentar vendre la seva idea de negoci a un potencial inversionista que disposa de 50.000€ per a invertir entre tots els equips. L'originalitat radica en el fet que s'obliga als estudiants a "vendre" la seva idea mitjançant la tècnica comunicativa del pitch, un recurs molt útil a l'hora de presentar projectes propis i captar l'interès del públic.

La tècnica està  basada a presentar de manera breu, clara i concisa els punts principals d'un projecte amb la intenció de seduir al públic i convèncer-lo de la seva idoneïtat. El seu nom "elevator pitch" fa referència a la idea que només es disposa del temps que dura un viatge en ascensor (uns minuts) per dur a terme la presentació i convèncer l'oient de per què s'ha de tirar endavant el projecte.

Cal destacar que, en aquesta edició, van "actuar" com a inversors, a banda dels professors de l'EPS, Magda Valls, Margarita Moltó i Francesc Sebé, diversos CEO's, directius i responsables de recursos humans d'empreses punteres del territori: