Espanya 2020: dèficit de professionals de perfil STEM (ciència, tenologia, enginyeria i matemàtiques)

Descarregar Pdf

STEM-logo

Un estudi mundial elaborat per la divisió Randstad Professionals -encarregada de la selecció de perfils directius i tècnics- i publicat a Cinco Dias preveu que el mercat de treball de la majoria dels països desenvolupats tindrà un creixent dèficit de talent en els propers anys. A Europa són Espanya, Itàlia i Polònia els països  amb major tendència a un elevat dèficit de talent amb l'horitzó posat en els anys 2020 i 2030.

En concret, en el cas espanyol, els tècnics que han elaborat aquest estudi han quantificat que el 2020, dins de només cinc anys, al mercat laboral espanyol faltaran 1,9 milions de professionals altament qualificats, que les empreses necessitaran i no trobaran.

El problema no recau en el nombre de professionals altament qualificades, si no en el fet que aquesta alta qualificació no es la necessària per al mercat laboral que esdevé proximament. De fet, aproximadament el 42% dels residents espanyols d'entre 30 i 35 anys té estudis superiors (taxa està per sobre de la mitjana europea, que es situa en el 38%) però en especialitzacions amb menys sortides professionals.

Aquest desajust entre l'oferta de professionals i la demanda de les empreses es donarà sobretot en els perfils denominats STEM, que és l'acrònim en anglès de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques. En concret, segons l'European Centre for the Development of Vocational Training, la demanda d'aquest tipus de tècnics altament qualificats s'incrementarà un 14% a Europa en els propers cinc anys.

Tot i que urgeix un canvi en les polítiques educatives dutes a terme en els últims temps, el dèficit de talent es ja una realitat i, per tant, serà necessari importar-lo. En aquest punt Europa també està per darrere d'altres països com els Estats Units. Així, mentre el mercat nord-americà importa ja el 16% dels seus científics d'altres països, aquest nivell d'atracció del talent és del 3% de mitjana  en els mercats europeus. D'aquí, que el foment de la mobilitat internacional serà un dels principals reptes per reduir al màxim el dèficit de talent en les pròximes dues dècades.