Estudi AQU "Universitat i Treball a Catalunya 2014", sobre la qualitat de la inserció de les persones graduades

Descarregar Pdf

img_0003

L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha publicat l'estudi sobre "Universitat i Treball a Catalunya 2014"

Aquest estudi analitza la inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes fruit de l'interès del Consells Socials de les Universitats públiques catalanes per obtenir dades i referents sobre la qualitat de la inserció de les persones graduades. Es duen a terme des de l'any 2001, amb una periodicitat triennal sobre la població graduada tres anys abans.

Us mostrem a continuació algunes de les dades més rellevants:

La taxa general d'ocupació dels graduats universitaris es del 77%, mentre que, per exemple la de les persones amb estudis primaris arriba just al 41%

La taxa general d'atur dels graduats universitaris es del 16%, mentre que, per exemple la de les persones amb estudis primaris arriba al 34% i la mitjana del país es situa sobre el 20%.

El 85% de les persones graduades treballen tres anys després d'haver acabat els estudis (el 54% ja tenen feina abans de fer-ho i el 76% troben feina tres mesos després de finalitzar-los). En l'àmbit de l'Enginyeria i l'Arquitectura la xifra s'eleva al 86,5%.

D'aquests, el 75% treballen amb contracte a temps complet (aquest percentatge es dispara al 92% en el cas dels graduats en Enginyeria / Arquitectura) i el 78% ho fan en l'àmbit privat (90% en el cas d'Enginyeria i Arquitectura).

Tan sols l'11% de les persones graduades està a l'atur, mentre que el 12% restant (recordem que el 77% treballa) resta en situació d'inactivitat (continuen estudiant, maternitat, estant creant la seva pròpia empresa, malaltia, invalidesa, prejubilació).

Els principals mitjans per trobar feina són: els contactes personals (39%), internet (16%), Pràctiques dels estudis (12%), borses de treball universitàries i d'institucions públiques (10%). Es significativa la dada que tan sols un 1,7% dels graduats opta per crear una empresa pròpia.

El 48% dels graduats té un contracte fix. En el cas dels graduats en Enginyeria/Arquitectura són un 57% els que disposen d'un contracte fixe, un 25% temporal, un 12% són autònoms i un 5% becaris.

Pel que fa a la retribució econòmica, el 45% dels graduats guanya més de 24.000€ bruts anuals i el 22% menys de 15.000€ bruts anuals (Cal tenir en compte que el salari està directament associat a la situació contractual: a temps complet o a temps parcial).

El 78% dels graduats desenvolupa, en el seu lloc de treball, funcions a nivell universitari. En el cas d'Enginyeria i Arquitectura, aquest percentatge puja al 83%, essent el percentatge de màxima adequació un 56%.

Els graduats valoren amb un 7,6 sobre 10 la seva satisfacció general respecte a la feina que desenvolupen (7,4 en el cas d'enginyers i arquitectes).

Les persones graduades valoren amb un notable baix la formació tècnica rebuda i amb un suficient la formació pràctica (enginyers i arquitectes, un 6,77 i un 5,25 respectivament), essent els dèficits més importants que els graduats han trobat per al desenvolupament de la seva feina: els idiomes, la pressa de decisions, la informàtica, el lideratge i la solució de problemes. Tot i així, el 72% del graduats (69% en Enginyeria i Arquitectura) tornarien a triar la mateixa carrera.