Estudi Randstad (juny 2016): les enginyeries destaquen com les carreres amb millors sortides professionals

Descarregar Pdf

hola1

Randstad Professionals, consultora de selecció de Randstad especialitzada en la selecció de perfils directius, tècnics i de responsabilitat, ha realitzat una anàlisi per conèixer les demandes de les empreses i oferir als professionals les claus per triar una titulació universitària que els permeti accedir al mercat laboral.

Segons l'estudi de Randstad publicat avui mateix la demanda de professionals STEM creix un 14% anualment a Espanya i Europa, però només el 7% dels estudiants està cursant aquestes titulacions i assegura que l'automatització dels processos industrials genera un ampli ventall de oportunitats de treball en ocupacions dirigits a especialistes en electrònica, robòtica, mecànica i mecatrònica.

Així doncs, Randstad apunta que les carreres universitàries de ciències, tecnologia, enginyeries i matemàtiques continuen sent aquelles que ofereixen millors perspectives laborals per als professionals.

Entre les carreres amb millors sortides professionals, destaquen les enginyeries, entre les quals Enginyeria Informàtica, Enginyeria de Telecomunicacions i Enginyeria Industrial segueixen comptant amb elevades taxes d'ocupabilitat.

L'Enginyeria Informàtica i l'Enginyeria de Telecomunicacions mantenen, o fins i tot augmenten, les seves oportunitats en el mercat de treball. Els desenvolupadors de programari i aplicacions per a dispositius portàtils se situen en un entorn laboral que demanda perfils especialitzats constantment per continuar evolucionant. Aquests treballadors seran un pilar fonamental sobre el qual seguiran creixent les companyies de IT.

La Enginyeria Industrial, també es manté com una de les carreres amb millors sortides professionals, tant a Espanya com en països d'Europa, però es detecta que hi ha altres especialitats amb excel·lents sortides professionals, com ara Enginyeria en Automatització, Electrònica, Robòtica o mecatrònica, i que seran protagonistes d'una profunda transformació que generarà nous llocs de treball en els propers anys.

+ INFO a Equipos & Talento