Estudi d'Adecco sobre El Futur del Mercat de Treball: Enginyers, informàtics, analistes de big data i especialistes en xarxes socials, perfils amb molt bones perspectives

Descarregar Pdf

L'estudi d'Adecco sobre El Futur del Mercat de Treball que s'ha presentat a Barcelona analitza, a través de l'opinió qualitativa de 40 experts en recursos humans, quines són les tendències laborals del mercat de treball espanyol.

Les noves eines tecnològiques són el principal vector de canvi d'un mercat laboral on cada cop es valoraran més les aptituds tècniques i personals. En concret, els sectors que l'estudi detecta com els principals generadors d'ocupació a Espanya els pròxims 10 anys són: El tecnològic (92,5%) encapçala la llista per davant del de Turisme i Oci (80%) i Salut i benestar (75%). Per contra, els sectors que es presumeixen menys favorables a generar ocupació són els de l'Administració Pública (2,5%), l'Educació (7%), la Seguretat i Forces Públiques (12,5%) o l'Agricultura (17%).

Grafic Va Empresa

Les previsions de la UE asseguren que fins al 2020 la tecnologia generarà 900.000 llocs de treball al Vell Continent. L'evolució tecnològica fa imprevisibles els llocs de treball concrets que existiran a 10 o 20 anys vista. Amb aquesta premissa clara, però, l'estudi identifica tres grans àrees de futur pel que fa a perfils més buscats:

- El primer evidentment, fa referència a perfils tecnològics: Enginyers, informàtics, analistes de big data i especialistes en xarxes socials tenen bones perspectives.

- El segon àmbit amb futur és el del tracte amb les persones: El benestar dels treballadors importa cada cop més a les companyies i els empleats, generant bones oportunitats laborals (coach).

- Finalment, tots els perfils relacionats amb les vendes seguiran gaudint de bona demanda.

Al 2020 caldran habilitats transversals en qualsevol posició de la companyia, això facilitarà les seves sinergies. La capacitat de col·labor, de treballar en equip o de gestionar els canvis , la flexibilitat i adaptació, les actituds i habilitats personals, les habilitats tècniques, etcètera, seran fonamentals en un mercat laboral on cada cop seran més freqüents els entorns internacionals que obligaran a la gestió de les diferències culturals i idiomàtiques.