Estudis de Màster, sinònim d'alta taxa d'ocupabilitat

Descarregar Pdf

Màsters EPS

El 86% dels titulats de màster en universitats catalanes treballen entre dos i tres anys després d'haver acabat els estudis, un percentatge superior al 84% en graus i inferior al que es produeix en doctorats, del 93%, segons l'Enquesta d'Inserció Laboral de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), que inclou per primera vegada la modalitat de màster.

Les tres motivacions principals per cursar un màster són progressar en la trajectòria professional, aprofundir en la formació i augmentar les oportunitats de feina.

Perquè estudiar un màster

El 83% dels titulats de màster treballa a Catalunya, per un 13% que ho fa a la resta d'Espanya i el 4% a l'estranger, aquest últim un percentatge allunyat del 14% de doctorats que ho fan fora d'Espanya. Respecte al percentatge de titulats de màster que superen els 2.000 euros bruts mensuals se situa al 51%, un percentatge superior que els de grau (37%) i inferior als de doctorat (79%), i un 90% ho fa en funcions de nivell universitari.

+ Info a VÍA EMPRESA